Ascendante Merkaba en Bewustzijns Technieken - Heler opleiding

Dit traject is toegespitst om het Heilig Hart in de mens opnieuw te activeren, waarbij jouw spirituele anatomie wordt herstelt, om vanuit je geest opnieuw verbinding te maken met de drie-eenheidsgolfenergie, waarna je de kunstmatige tijdmatrix kunt ontgroeien op weg naar eenheidsbewustzijn. Je wordt een levend tri-wave multiportaal. Dit is het pad om je te herinneren wie je wezenlijk bent en jouw scheppende kracht te zijn. Dit traject is geen kopie van enige andere bestaande merkaba-workshops. Het is oude kennis, gebracht vanuit de Nieuwe Energie.

Reserveer jouw plaats in de workshop hier via de Online Winkel van Het Huis van A.

Om de kwaliteit van de workshops hoogstaand te houden, wordt er in kleine groepen gewerkt. De workshops zijn praktijkgericht waarin je inwijdingen, activaties en heling ontvangt van de leraar en elkaar. De workshops komen jaarlijks meerdere keren terug.

Merkaba
Rondom je fysieke lichaam heb je lichtlichamen en een bewustzijn waarin alle levenservaringen worden opgeslagen (het zielsgeheugen). Het bewustzijn kan verruimd worden d.m.v. het beoefenen van specifieke technieken, waarbij het bewustzijnsveld de vorm aanneemt van een zogehete 'vliegende schotel'. Dit verruimde bewustzijnsveld is een merkaba.

Ascendante Merkaba en Bewustzijns Technieken
De mer-ka-ba staat voor de universele goddelijke bron (mer), het bewustzijn of de geest (ka), en het lichaam (ba). Het is een symbool uit de heilige geometrie. De technieken wekken krachtige energieën op die een versnelde bewustzijnsgroei in gang zetten en helingsprocessen bewerkstelligen bij jezelf en jouw omgeving.

Je bewustzijn is zeer uitgebreid en ook actief in hogere dimensies. Deze technieken maken het mogelijk om jouw bewustzijn in meerdere dimensies tegelijk verder te ontplooien tot maximale grootte door deze technieken dagelijks gedurende een 10-tal minuten te beoefenen.

De Merkaba zijn de krachtigste technieken binnen de categorie "energy healing" en zijn niet aards van niveau. Dit is kennis uit Lemurië, Atlantis en Oud-Egypte dat wordt teruggebracht in deze tijd, gebracht vanuit de Nieuwe Energie.

Ascendant Merkaba Heler
De Ascendante Merkaba en Bewustzijns Technieken zijn helingtechnieken waarbij de heler in een verruimde staat van bewustzijn kosmische ENERGIE en LICHT uit de niveaus van creatie kan kanaliseren en via handoplegging doorgeeft aan de cliënt/patiënt.

Het betreft heling op DNA-niveau: energetische en trauma heling (ook uit vorige levens). Trauma's kunnen leiden tot lichamelijke, emotionele en mentale ziekten, zoals: immuniteits- en orgaanziekten (bv diabetes), bot- en zenuwpijnen, breuken, huidaandoeningen, allergieën, angst- en dwangstoornissen, depressie, migraine, ... Ook het verwijderen van aangehaakte entiteiten, negatieve etherische koorden en implantaten, het helen van auragaten en gescheurde of misvormde chakra's, ... Alles kan geheeld worden in overstemming met de ziel.

Dit traject is opgedeeld in verschillende niveaus. Elk niveau bestaat uit een 3-dagenworkshop van 9u30 of 10u00 tot 16u30 of 17u, afhankelijk van de locatie. Het traject is toegespitst op jouw persoonlijke ontwikkeling m.b.t. jouw persoonlijke missie en jouw levensmissie, en is ook praktijkgericht.

Doorheen dit traject verhoogt de trillingsfrequentie van je levensenergie dermate, daarom is het aangewezen om een integratieperiode van 3 maanden in te lassen om naar het volgende niveau te gaan, zodat jouw fysieke lichaam de tijd krijgt om alle inwijdingen en activaties te integreren en aan deze hoge energiefrequenties te wennen. Jouw elektrische systeem wordt als het ware opnieuw gekalibreerd om hogere lichtfrequenties in jouw energieveld te kunnen vasthouden.

Dit traject is toegespitst op hogere ascentie om opnieuw verbinding te maken met het eeuwig levende Licht, de Bron. Gedurende dit traject word je hierop voorbereid, in de workshops 1 t.e.m. 3, waarbij jouw systeem o.m. wordt gezuiverd van blokkades en implantaten, die je vasthouden in de kunstmatige tijdmatrix, die is ontstaan na de val van Atlantis. In de workshop 4 ontvang je een activatie van de Kristal Code, dit stelt je in staat om opnieuw verbinding te maken met de Drie-Eenheidsgolfenergie, waarna je van de leraar een groepsheling ontvangt om je uit de kunstmatige tijdmatrix te halen en je opnieuw met de organische tijdlijn te verbinden.

Bij aanvang van elke workshop ontvang je een handboek, en op het einde van elke workshop ontvang je een certificaat van het behaalde niveau in de Ascendante Merkaba en Bewustzijns Technieken dat een Europees Gecertificeerd Kwaliteitsmerk is. Tijdens de workshops is het niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnames te maken. Alle materiaal waarmee je na de workshops mee aan de slag kunt als heler, wordt aangereikt in de handboeken.

Deze zeer oude kennis die de kosmische mens wordt toegeschreven is o.m. tot stand gekomen vanuit de Pleiadische-Christus-connectie, spirituele gidsen van elke mens/heler. Informatie is niemands eigendom. Informatie is toegankelijk voor iedereen die de juiste vragen stelt. Het ligt besloten in iedere cel van elk levend wezen en kan op diverse manier worden verworven en overgedragen.

Ann Moorhem ging in de leer bij meerdere merkaba-leraren en andere meesters om ingewijd te worden in alle facetten m.b.t. hogere ascentie, merkaba en heling. In 2021 kreeg zij van Yeshua o.m. het verzoek om anderen met het Christuslicht te leren werken en om heel secuur een netwerk van helers uit te bouwen. Van daaruit is dit traject ontstaan. 

Locatie en setting
De workshops kunnen doorgaan op verschillende locaties in de regio Zelzate-Gent. Tijdens de workshops kun je gebruik maken van stoelen, meditatiepoefjes, futons en massagetafels om het voor jezelf zo aangenaam mogelijk te maken. Voel je vrij om een persoonlijke plaid en/of kussen mee te brengen. Er wordt gratis helend water, thee en koffie voorzien. De lunch is zelf te voorzien.

Activatie van de Halo - the Beams of Light
Activatie van de Halo - the Beams of Light

Ascendant Merkaba Heler - niveau 1

Dit is een basisniveau binnen 'hogere ascentie' waarin je al hele hoge inwijdingen ontvangt. Het begrip ascentie wordt veel duidelijker voor je, door inwijdingen en toepassingen die je het scheppingsproces helpen herinneren en wie je wezenlijk bent.

Je moet het verleden kennen om het heden te begrijpen, vanuit dat oogpunt ontvang je de leer van de 'valse' en de 'heilige' geometrie, en inzicht in de Schepping, waarbij je wordt ingewijd in bewustzijnstechnologie om jouw bewustzijn te reinigen en versneld verder te ontwikkelen in het Licht en het te beschermen tegen het donker en energievampiers.

Je ontvangt een energetische dieptereiniging, waarna je leert werken met vergevings- en bewustzijnsprocessen en karmische banden tussen mensen, plaatsen en tijdlijnen.

Op dit niveau leer je jouw 4D en 5D hoger bewustzijn te activeren tot merkaba's. Hierdoor activeer je de functies van je Hogere Geest binnen je 4D- en 5D-lichtlichamen, en breid je jouw mentale veldintelligentie uit door de harmonische toon van je 3D-mentale lichaam te upgraden naar het 5D ziel-intelligentieniveau. Dit stelt je instaat om informatie van andere niveaus van je bewustzijn te vertalen en de 5D planetaire upgrade te ondersteunen.

Je wordt getraind in lichaamsbewustzijn en je wordt begeleid om met je bewustzijn door je lichaam te bewegen (een belangrijke stap om inwendig te leren zien en voelen bij jezelf en anderen).

Je ontdekt The Tiny Space Of The Heart, de plek waar ligt opgeslagen wie je wezenlijk bent en wat je hier komt doen in dit leven op aarde.

Je leert over de basis spirituele anatomie om inzichten te verwerven in helingsprocessen.

Je leert de Lichtstralen rond je hoofd activeren in een Halo wat een grote meerwaarde is in jouw ZIJN, en je leert The Tantra Of The Heart.

Je leert werken met het Christuslicht bij jezelf en in dienstbaarheid naar anderen. 

Je mediteert en doet pranawerk. Je maakt astrale lichtreizen met Light Code activaties en je wordt ingewijd in het Heilig Hart en de dertien stralen worden verder geopend.

Je leert werken met zeer krachtige helingtechnieken, waarbij de praktische toepassing van een zelf-heling, het geven van een heling en een groepsheling aan bod komen.

Je leert over de kwaliteiten van water en het maken van kristal- en helend water.

Binnen dit geheel leer je de regels voor het 'creëren van realiteit' om jouw persoonlijke scheppingskracht te ontdekken.
 
ma. 15/07/2024 t.e.m. woe. 17/07/2024 Wielsbeke VOLZET

di. 24/09/2024 t.e.m. do. 26/09/2024 Zelzate

330 EUR/workshop

Kristalhealing & -programmatie
Kristalhealing & -programmatie

Ascendant Merkaba Heler - niveau 2

Dit is een uitbreiding van je bewustzijnsvelden tot in de niveaus van eenheidsbewustzijn, de 7de dimensie.

Deze workshop beleef je op een hoger frequentieniveau, doordat je jouw engel op een veilige manier in jouw lichaam laat treden gedurende deze drie dagen (op vrije wil).

Je leert om ook jouw 6D en 7D hoger bewustzijn te activeren tot merkabavelden. Dit stelt je in staat om vanuit jouw hogere kristallijne bewustzijn te creëren, waardoor je de 'taal van kristallen' ontwikkelt. Hierdoor kun je de vaardigheid ontwikkelen om heel makkelijk kristallen te activeren en te programmeren, alsook het communiceren met kristallen en kristallijne engelen en gidsen.

Je leert met nieuwe helingtechnieken werken en je past het praktisch toe.

Je leert over de kwaliteiten van Lichttechnologie en ontvangt een verdiepende inwijding van de Zeven Heilige Vlammen, en hoe je deze krachtige energieën kunt integreren in jouw bewustzijnspraktijk.

Je leert water, kristallen en je merkaba programmeren. Je leert ook werken met een surrogaat merkaba.

Je leert over de kwaliteiten van kristallen, alsook de kwaliteiten van hun natuurlijke vormen. Je werkt op een dieper niveau met kristalheling (edelsteentherapie) en energetische blokkades.

De anatomische leer wordt stevig uitgebreid, waarbij de brug wordt gemaakt tussen spirituele en fysieke anatomie.

Naast Christuslicht en kristallen is er een derde aspect dat doorwerkt tot alle lagen van het menselijke systeem, nl. klank. Net daarom wordt er in deze workshop ook een stukje klankheling geïntegreerd om je de kracht van klank te laten VOELEN, horen, zien en ervaren.

Er komt intensiever pranawerk aan bod en je gaat ruimer astraal Lichtreizen waarbij nieuwe Light Code activaties worden toegevoegd aan je DNA, je lichtlichamen en je bewustzijnsvelden.

We werken verder aan je ontwikkeling als kosmische mens in een verdiepend contact met Moeder Aarde en een verdere bijdrage aan het collectieve bewustzijn.

Je ontvangt een energetische verdieping, waarbij je nieuwe technieken krijgt aangeleerd om te ontkoorden en je leert over onbewuste contracten en hoe je die op een veilige en efficiënte manier ongedaan kunt maken.

Je krijgt een techniek aangeleerd om op een veilige manier te helen vanop afstand en je leert meer over de essentie van een groepsheling.

Op de laatste workshopnamiddag geef en ontvang je een groepsheling met de intentie om 'etherische implantaten' te verwijderen en 'blauwdrukcodes' te activeren afgestemd op jouw individuele niveau van bewustzijn om je vrij te maken van controle programma's.


do. 12/09/2024 t.e.m. za. 14/09/2024 Zelzate


330 EUR/workshop

Bewustzijns Labyrint
Bewustzijns Labyrint

Ascendant Merkaba Heler - niveau 3

Je leert je hogere bewustzijn te activeren tot in de niveaus van creatie, het Zon-van-God niveau, hiermee activeer je het volle potentieel van je planetaire en solaire lichtlichamen. Je bent nu in staat om zeer krachtige helingen te geven met een constante stroom tot 10-dimensionale energie.

Je leert over de Universele Wetten om jezelf in staat te stellen te handelen vanuit een zuivere intentie en jouw acties mogelijks bij te sturen waar jij het nodig acht na het verwerven van nieuwe inzichten.

Je wordt ingewijd in het vermogen om lichtlichamen op te laden met bewustzijnscodes. Ook word je ingewijd in de Heilige Graal en het bewustzijnsproces, de Ankh, de Elohimvlam en het eerste niveau Christuscodes, waarbij je verschillende basistechnieken worden toegelicht. Ook leer je over de pro's en contra's van de Buckyball.

Je leert meer over DNA-heling en je ontvangt een verdiepende activatie van jouw 12- en 13-strengs DNA. Aanvullend leer je ook de theorie van etherische implantaten die je het inzicht geven dat specifieke implantaten voorkomen dat bepaalde DNA-strengs überhaupt kunnen geactiveerd worden om zich te ontwikkelen. Je krijgt een praktijkgerichte verdieping in het scannen en verwijderen van implantaten.

Je wordt ingewijd in het nieuwe immuunsysteem om verder uit te dragen. Je wordt ingewijd om op diverse veilige manieren helingen te geven aan één of meerdere personen tegelijk vanop afstand.

Je ontvangt een verdieping van de Dertien Vlammen en je ontvangt een uitgebreide kleurenleer om kleur te leren ZIJN. Ook leer je werken met opgestegen Lichtmeesters en aartsengelen.

Je ontdekt meer over astrale locaties en Lichttempels en het maken van astrale reizen. Je verwerft inzichten in de hemelse hiërarchie en het Christusgridwerk van onze aarde.

Je krijgt ook materiaal aangereikt m.b.t. hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid en nieuwertijdskinderen.

Het bereiken van dit niveau gaat samen met een grote verantwoordelijkheid. Als de lichtschijf van de Merkaba-heler activeert op dit niveau, straalt deze net zoveel energie (magnetische trilling) uit als een stad met vijftienduizend inwoners. Drunvalo Melchizedek schrijft dat veel Merkaba-leerlingen vertellen dat ze omringt werden door zwarte helikopters.

Ikzelf zag, 10 minuten na de merkaba-activatie, op een Nederlands hotelkamertje, vier legervliegtuigen in groep, laagvliegend en zoekend, herhaaldelijk over het meertje vliegen ter hoogte van het kamertje waar ik logeerde. Ik geef dit mee om de kracht en de aanverwante verantwoordelijkheid van dit niveau te verduidelijken.

woe. 05/06/2024 t.e.m. 07/06/2024 Zelzate
woe. 04/09/2024 t.e.m. 06/09/2024 Zelzate

395 EUR/workshopTwaalf Boom Raster
Twaalf Boom Raster

Ascendant Merkaba Heler - niveau 4

De 'heilige' geometrie wordt onder de loep genomen, terugkijkend naar de Oude Energie, groeiend naar de Nieuwe Energie.

Je ontvangt een zuivering van de Metatron Code en een inwijding in de Kristal Code, waarna je een healing ontvangt om je uit de kunstmatige tijdmatrix te halen en je te verbinden met de organische tijdlijn. (Dit kan als pittig en benauwend worden ervaren, maar is compleet veilig en werkt verlichtend.) Hierna ben je in staat om de Drie-Eenheidsgolfenergie te kanaliseren en te verankeren in de Aarde, zodat ascentie-Aarde kan ontwikkelen van een bi-golf planeet naar een tri-golf planeet.

Je leert je galactische bewustzijn activeren en maakt verbinding met het universele hart: Andromeda.

Jouw individuele energiesysteem krijgt een upgrade, gericht op de integratie van je zielslichaam. Vertrekkend vanuit het lichtlichaam krijg je een verdieping in de spirituele anatomie en de integratie van het spirituele in de materie, waarin de fascia en het bloed een belangrijke rol spelen. Zo leer je dat het nadiale systeem de basis is van alles dat gekoppeld is aan de zielsmatrix en o.m. direct de hersenen en het centrale zenuwstelsel aanstuurt.

Je krijgt een verdieping in het astrale hart en het heilig hart, waarbij het zaadatoom in jou wordt geactiveerd om verder te ontwikkelen als een 'hoger hart geactiveerde mens'.

Jouw Vuurletters en Vectorcodes worden vervolledigd tot op jouw huidige niveau van bewustzijn.

Je leert over de Wet van Geslacht en de Wet van Polariteit om jouw zelfbewustzijn verder te ontwikkelen, en de mannelijke en vrouwelijke energie in jou te verenigen en te harmoniseren, groeiend naar eenheidsbewustzijn.

Je wordt ingewijd in de Platina Merkaba ster, het Twaalf Boom Raster, de Gouden Kubus en de Gouden Zonneschijf. Je leert ook nieuwe technieken m.b.t. zuivering en heling, waarbij je begeleid wordt om jouw zicht en analytisch vermogen aan te sterken.

Omdat de levensadem een essentiële rol speelt in heling, krijg je ook een bepaalde ademtechniek aangeleerd.

Tijdens een aantal inwijdingen word je ook begeleid in gridwerk om jouw waarneming in het proces van verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuigelijke informatie te bekrachtigen.

Je wordt ondergedompeld in de wereld van creatie, de werking van holografie en plasma.

Als kers op de taart ontvang je een verdieping in de Nieuwe Energie als aanmoediging om deze energie verder uit te dragen, al dan niet met vallen en opstaan, bouwend aan een Nieuwe Wereld door eenvoudigweg te ZIJN.


ma. 17/06/2024 t.e.m. woe. 19/06/2024 Zelzate

395 EUR/workshop


Ascendante Merkaba en Bewustzijns Technieken niv. 7
Ascendante Merkaba en Bewustzijns Technieken niv. 7

Ascendant Merkaba Heler - niveau 7

'PARELS OP HET WATER'

Parelactivatie, in ontwikkeling.

Kosmische Klok
Kosmische Klok

Ascendant Merkaba Heler - niveau 5

GUARDIAN of Light

'Kennis beschermt waar onwetendheid schaadt.'

Met deze woorden wordt dit inwijdingsniveau geopend. Je moet het verleden kennen om het heden te begrijpen. Vanuit goddelijke boodschappen worden er veel nieuwe inzichten en kennis met je gedeeld. De kosmische geschiedenis komt aan bod en mythologieën worden verrijkt.

Je wordt ingewijd als een 'BEWAKER van Licht'. Planetair karma wordt in detail blootgelegd, de matrixen worden belicht. Tegenover deze ingrijpende pijnen ontvang je het 'helder-WETEN' dat verlichting brengt voor de mensheid en de bekrachtiging van Moeder Aarde.

Geloof en niet-geloof zijn niet meer van deze tijd, het maakt geen deel uit van de Nieuwe Energie, het maakt zo ruimte voor VERTROUWEN. Dit schept voor jou ook ruimte om tijdlijnen te begrijpen, en zo doende kom je via de tijdwaarnemer terug bij de Maya-leer als aanvullend potentieel om jouw bewustzijnsgroei mee te ondersteunen. Je neemt een 'deep dive' in ruimtetijd met o.m. begrip van verschuivende, instortende en uitsplitsende tijdlijnen die geschiedenissen veranderen en hogere realiteitspotentialen activeren.

In verbinding werk je verder aan de Huizen van Ego, de Ziel en de Monade. Zo ontwikkel je verder naar en in de drie niveaus van het Heilig Huwelijk: Vleugels Bouwen, Krystal Lotus Hart en Hieros Gamos; het pad naar Krystal Bewustzijn van de eeuwig levende LichtBron.

De leer van de hogere spirituele anatomie wordt verder uitgebreid en je leert hoe je beschadigde delen van jezelf en bij anderen herstelt, die essentieel zijn voor het toekomstige ascentieproces van de mensheid.

Bewustzijnstechnologieën en portalen op macro- en microkosmisch niveau worden geïdentificeerd om in de helderheid te zuiveren. 

Je ontvangt nieuwe activaties en inwijdingen voor jezelf en in dienstbaarheid naar het collectief. Je gaat opnieuw astraal reizen, waarbij je ook binnenwereldse steden ontdekt.

Ook deze workshop is praktijkgericht vanuit een globaal perspectief, die wordt ondersteund door een uitgebreid handboek met mooie illustraties in kleur. 


woe. 29/05/2024 t.e.m. vr. 31/05/2024 Zelzate VOLZET

395 EUR/workshop

Ascendante Merkaba en Bewustzijns Technieken niv. 6
Ascendante Merkaba en Bewustzijns Technieken niv. 6

Ascendant Merkaba Heler - niveau 6

In ontwikkeling.


ma. 26/08/2024 t.e.m. woe. 28/08/2024
VOLZET

395 EUR/workshop
Extra informatie

Ascendant Merkaba Heler niveau 1

Dit is een basisniveau van 'hogere ascentie' met diepgaande reiniging en hoge inwijdingen (basisniveau ≠ beginnersniveau, doch deze workshop staat open voor iedereen die zich geroepen voelt). In deze workshop leer je jouw 4D en 5D hoger bewustzijn te activeren tot merkaba's, die je in een verruimde staat van bewustzijn brengen, waardoor je al meteen krachtige helingen kunt geven.

Ook leer je de lichtstralen in je hoofd activeren tot een halo. De halo is geen heiligheid, het is ieders geboorterecht. Het zijn als het ware antennes op je hoofd die je afstemmen en je in staat stellen om fijnere energieën ontvangen en verzenden. Het maakt een directe verbinding met je hart, waardoor je spirituele Licht versterkt en jouw energie wordt uitgelijnd. De halo brengt ook verlichting in je hoofd. Aanvullend geeft het je meer inzicht in je spirituele energie.

Je leert over de Schepping, de 'valse' en 'heilige' geometrie, spirituele anatomie en bewustzijnsgroei, waarbij je inzichten verwerft tussen macrokosmos en microkosmos.

Je leert werken met energie, reiniging en bescherming, alsook met karma en etherische koorden.

Doorheen het hele traject pas je ook praktische oefeningen toe om op verschillende manieren met diverse soorten energieën om te gaan, en om jezelf en anderen te beschermen, 

Je wordt getraind om met je bewustzijn te bewegen in en uit je lichaam (een belangrijke stap om inwendig te leren zien en voelen en een mooi voorbereiding om in een later fase jouw bilocatie te activeren).

Je wordt in de Heilige Ruimte van je Hart begeleid, waar ligt opgeslagen wie je wezenlijk bent en wat jij hier in dit leven komt doen op aarde.

Verder leer je over The Tantra Of The Heart, creatie en manifestatie van realiteiten, alpha-creatie, en meer.

Je doet pranawerk en krijgt oefeningen aangeleerd om jouw spirituele spieren verder te ontwikkelen en op te laden met spirituele energie.

Je maakt astrale lichtreizen met Light Code Activation en inwijdingen in het Heilig Hart, de Dertien Stralen en de Twintig Zonnezegels dat samengaat met een groepsheling op zielsniveau.

Je leert werken met zeer krachtige helingtechnieken, waarbij de praktische toepassing van een zelf-heling, het geven van een heling en een groepsheling aan bod komen.

Je leert over de kracht van water en het belang van water voor de mens, alsook de kneepjes van het vak om kristal- en helend water te maken.

Doorheen het traject leer je met diverse processen werken m.b.t. creatie, psychologie, karma, vergeving en heling, en dergelijke meer.

Spreekt deze workshop jou aan? Aarzel dan niet en schrijf je nu in! Klik hier.
Voel je enige twijfel of je wel instapklaar bent? Neem dan zeker contact op! 
Samen werken we naar 'onafhankelijkheid in openheid en eenheid'.