Nieuwsbrief februari 2024

Lief mens,

"Listen to your heart, when it's calling for you
There are voices that want to be heard
The feeling of belonging to your dreams"

inspired by Roxette

Deze woorden omschrijven in een notendop de essentie van 2024, waarin je de grip op tijd kunt verliezen, het ene moment vertragend, het andere moment in snelle vaart vooruit gestuwd, balancerend tussen harmonie en chaos. Weet dat chaos nodig is om los te komen van lagere kwaliteiten en om verbinding te kunnen maken met hogere levenskwaliteiten.

In 2024-2025 daalt de Roze-Violette Vlam van de 'Heilige Vader'-energie (het goddelijke mannelijke aspect) in de vormwereld in, en die zet de ontwakende/ontwaakte 'BAM' op zijn of haar plek. Voor sommige mensen zal het lijken alsof ze letterlijk uit de prestatiemaaschappij vallen op hun zielepad. Healing zal ook meer waarde krijgen, waarbij langzaam inzichten zullen komen dat 'healing' een proces van bewustzijnsontwikkeling is, een investering in jezelf om te groeien naar verlichting om out of the box vrij te zijn, niet langer gevangen in structuren van beperkingen en controle, maar juist begrijpen dat overvloed mag stromen … Overvloed zoals de zon straalt. Hoe straalt jouw innerlijke zon?

De energie in december van 2023 was best al pittig. Het afgelopen jaar heb ik zelf intensief innerlijk werk verricht op alle lagen van mijn zijn, maar ook in mijn genetische voorouderlijnen en mijn spirituele familielijn. Ja, het vraagt toewijding en discipline om elke dag opnieuw in je kracht te staan, en opdat je het draagvlak kunt vasthouden om anderen te ondersteunen in hun individuele proces.

De laatste oude, zware balasten uit mijn kindertijd zijn geheald en losgelaten. Wanneer ik sindsdien verbinding maak met mijn innerlijke kind, koester ik een kirrende baby die me met pretoogjes toelacht, grijpend naar dit aardse leven. Vergeving en liefdevolle healing in de materie door 'body to skin'-werk zette deze grote transformatie in beweging met een snelle integratie.

Ik doorliep een intens genetisch zuiveringsproces op de voorouderlijke lijn van mijn vader dat doorwerkte tot in het fysieke bot bij mezelf en mijn oudste dochter. Ik had de intentie gezet om dit voor mijn gehele familielijn te healen, maar de fysieke zuivering van de gecodeerde informatie in ons beider DNA bleek een individueel proces te zijn waar niet alleen ik, maar ook mijn dochter doorheen moest.

Door het afgelopen jaar toegewijd te werken met bewustzijnstechnologieën, spirits en mijn goddelijke Zelf, ontving ik grote inzichten en doorliep ik een bewustzijnsproces waarbij ik stapvoetsgewijs uit de aardse cyclus van leven-en-dood werd gehaald om opnieuw verbinding te maken met het eeuwige leven.

Mijn persoonlijke ontwikkeling ligt aan de basis van de opleidingstrajecten die ik uitdraag. Het ligt niet in mijn taak om een leider te zijn, noch om een groepsbewustzijn aan te sturen. Mijn ziel heeft in dit leven gekozen om goddelijke boodschappen uit te dragen, goddelijke wetenschap en genezing te belichamen en om daarin een voorbeeld te zijn. Wat betekent dat ik realiteiten vaak hoger dan hoog en lager dan laag waarneem, en toch in staat ben om de balans in mezelf te bewaren. Dankbaar sta ik hierdoor in mijn kracht. Vanuit die levenservaringen tracht ik binnen het kader van Het Huis van A hierin ook anderen te begeleiden voor én achter de schermen.

Dit maakt dat het in het hoogste goed van mezelf en anderen ook belangrijk is om grenzen te (leren) stellen en onafhankelijkheid te bewaken vanuit een zuivere intentie, dat als een verkeerd begrepen verantwoordelijkheidsgevoel kan aanschouwd worden door zowel de healer als de cliënt, en dit kan oneindig ver reiken. Er ligt een hele dunne lijn tussen het bewustzijn van diegene die ontvangt om een disbalans te healen, en het ondersteunende bewustzijn van de healer die de ruimte vasthoudt om dit te bewerkstelligen, waardoor de mogelijkheid kan ontstaan dat de cliënt geneest d.m.v. afhankelijkheid van het bewustzijn van de healer, of zijn/haar schaduwkanten projecteert op de healer. Stel duidelijke grenzen: "Wat van mij is, blijft bij mij. Wat van jou is, blijft bij jou." Het is heel fijn om wonderen te verrichten, maar hou intenties zuiver en duidelijk voor jezelf en naar anderen toe. Pleasing-gedrag doet afbreuk aan de kwaliteit. Dit geldt trouwens voor iedereen, niet alleen voor hulpverleners. Een healingsproces gaat gepaard met bewustzijnsgroei van diegene die om healing verzoekt. Wanneer belangrijke inzichten uitblijven, dan kan dit de genezing van een disbalans tegenwerken. Het is niet de bedoeling dat er op het bewustzijn van de healer wordt gesurft, want dan neemt de healer de verantwoordelijkheid over. Wanneer in dergelijke gevallen de verbinding tussen de cliënt en de healer wordt verbroken, keert de disbalans terug naar de oorspronkelijke staat.

Omdat ik anderen vaak mag inwijden in hogere bewustzijnsontwikkeling, geef ik het graag via deze weg nog even mee. Dit geldt trouwens niet alleen voor mensen die leven vanuit een verruimd bewustzijn, maar voor elke mens en dier. Gedachten zijn heel krachtig en etherische koorden worden heel makkelijk gelegd tussen mensen, waarbij de ene onwetend levensenergie van de ander kan aftappen; of de ene zijn emotionele en mentale vuilbakje uitkiepert bij de ander, waardoor de ander de negatieve emoties en gedachten van die ene in onwetendheid verwerkt door iemand anders last te dragen. Sta jij daar wel eens bij stil? Huisdieren zijn hierin een heel mooi voorbeeld. Een huisdier gaat vaak een disbalans van een huisgenoot uitzieken. Wat betekent dat dieren een hele grote dienstbaarheid brengen aan de mensheid, en veel meer levenskwaliteit brengen dan alleen gezelschap en afleiding.

Huisdieren zijn als aardse gidsen. Dieren hebben een groepsbewustzijn. Elke soort heeft een specifieke bewustzijnsondersteuning die tot de ontwikkeling van het individuele menselijke bewustzijn kan bijdragen. Een dier is als een aardse gids voor het gezin, waarin het wordt opgenomen. Het dier ondersteunt specifieke bewustzijnsaspecten binnen zijn groepsbewustzijn.

Tot 2023 maakten twee huisdieren deel uit van mijn gezin: een konijn en een waterschildpad. Terugkijkend naar ons konijn Stamper heeft zij enkele ziektes door- en overleefd, waaronder baarmoederkanker op vijfjarige leeftijd, jaren later werd ze doof en er volgde ook blindheid toen ze twaalf jaar oud was. Ruim twaalf jaar leefde Stamper grotendeels vrij in onze leefruimte. Konijnen zijn een prooidier en dat is van nature in hun bewustzijn geworteld. Hierdoor ondersteunt het konijnenbewustzijn transformatie van angst naar vrijheid en verlichting. Stamper heeft veel langer geleefd dan initieel de bedoeling was. De wederzijdse liefde binnen ons gezin gaf haar de wil om langer te leven. Het was pijnlijk om haar te laten gaan, want zij was zoveel meer dan een konijn. De goddelijke vader spirit liet me zien hoe Stamper al die jaren mijn angsten had gedragen om naar buiten te komen vanuit mijn zielsessentie. Die angst was heel groot en werd voornamelijk gevoed door 'collectieve schaamte' dat de licht- en creatiekracht van de mens zwaar onderdrukt. Het was ook pijnlijk om in te zien hoeveel moeite ik had gedaan om mijn angsten in leven te houden. Stamper heeft door de jaren heen veel healing ontvangen, soms kwam ze ook bij me om healing te vragen. Wanneer ik die inzichten ontving, begreep ik ook het gevoel van aantrekken en afstoten dat soms bij me speelde ten opzichte van Stamper, terwijl mijn liefde voor haar heel groot was. Toen Stamper heenging, nam ze mijn angsten mee …

In november 2023 namen we afscheid van onze 13-jarige waterschildpad. Op een dag begon ze telepathisch tegen me te praten. Ze vertelde me dat de schildpad verbinding maakt met Moeder Aarde, maar dat mijn oorspronkelijke bewustzijn afkomstig is uit de onderwaterwereld, en dat zij om die reden in mijn leven is gekomen: de verbinding met mijn spirituele oorsprong herstellen.

In 2019 besloten mijn man en ik om een zwembad te bouwen in de tuin. We hadden nooit iets gehad met zwemmen en mijn man twijfelde. Het zwembad kwam er omdat alles in me zei dat het juist was. Sindsdien zwem ik van mei tot september dagelijks baantjes in de tuin. Ik zwom altijd boven water, omdat ik in paniek raakte onder water door een oud trauma uit vorige levens dat verankerd was in mijn systeem. En ook mijn oren liepen vol water, dat dan meerdere dagen bleef vastzitten in mijn oren.

Gedurende 2023 werkte ik met de spirit van de goddelijke moeder om mijn ziel te bevrijden uit de kunstmatige tijdmatrix, een matrix die de ziel vasthoud in een aardse-astrale cyclus van leven en dood dat een soort zielenrecyclagesysteem is waar het overgrote deel van de mensheid in vastzit. Hierdoor kan de ziel niet terug naar de oorspronkelijke thuis in de donkere leegte om zich opnieuw samen te voegen met het eeuwig levende Bron-bewustzijn, en in tegenstelling blijft de ziel op Aarde reïncarneren vanuit de astrale wereld, gevoed door Vals Licht. In november hoorde ik mezelf tegen cliënten in mijn praktijk zeggen: "Ik ben aan het vertragen." Ik leefde namelijk mijn hele leven tweemaal zo snel als de gemiddelde mens. De week erop is onze waterschildpad overleden van de ene dag op de andere. Kennelijk gidste ze mij ook om te vertragen … Inmiddels zwem ik spontaan op de bodem van het zwembad, en mijn oren lopen niet meer vol water. Da's waterpret!

En zo, na jaren toegewijd te werken met zelfhealing bracht 2023 mij 'the big change' in de fysieke en spirituele werelden: de goddelijke moeder spirit begeleidde en teachte me in zielsbevrijding, de goddelijke vader spirit begeleidde en teachte me in geestelijke bevrijding.

Als kers op de taart word ik door de lichtrijken uitgenodigd om in Dendera mijn oorspronkelijke klanken terug op te halen. Het aftellen is begonnen. Op 7 maart reis ik naar Egypte. Op de poortdag 11 maart 2024 zal ik vanuit Egypte een ascentie groepshealing geven op afstand. Wil je graag deelnemen aan deze groepshealing? Schrijf je dan snel in via de website. In mijn eerst volgende nieuwsbrief zal ik een reflectie schrijven van de groepshealing ANCIENT EGYPT.

Er volgt een tweede ascentie groepshealing op de poortdag 2 april 2024 tijdens mijn rondreis in Zuid-Engeland waar ik gridwerk zal doen in het teken van 'Albion Light Body Activation' in het kader van de 'King Arthur awakening energy' en Saint Michael Alignment.

Wanneer je in het buitenland woont, kun je jezelf ook inschrijven door een mail te sturen naar info@hethuisvana.be

Hartegroet,
Ann Moorhem


Op 11 maart 2024 om 21:00 Belgische tijd geeft Ann Moorhem een groepshealing op afstand vanuit Ancient Egypt waar ze op doorreis is voor healing- en gridwerk, aangestuurd vanuit de hogere lichtrijken.

Dit is een ascentiehealing op hoger dimensionaal niveau die mogelijks ook fysiek, emotioneel en mentaal kan doorwerken. Deze groepshealing op afstand zal o.m. beïnvloed worden door de samenklanken van Hathor, Isis, Grote Beer (Ursa Major) en de Pleiaden in verbinding met Dendera; Osiris en het element van kosmische stabiliteit in Abydos; Lyra in samenspel met Sekhmet en Bastet; en de Bewakers van Licht Achnaton en Hatsjepsoet.

In de nieuwsbrief, volgend op deze reis, zal een reflectie van deze groepshealing op afstand geschreven worden. Het nalezen van de reflectie kan voor de deelnemers gepaard gaan met een extra download van frequenties en lichtcodes.

De kostprijs is 30 EUR/p.p.

Na inschrijving ontvang je een mail met praktische informatie.


Op 2 april 2024 om 21:00 Belgische tijd geeft Ann Moorhem een groepshealing op afstand vanuit Zuid-Engeland waar ze op doorreis is voor healing- en gridwerk ter ondersteuning van de activering van het Arthurian Albion Lichtlichaam.

Dit is een ascentiehealing op hoger dimensionaal niveau die mogelijks ook fysiek, emotioneel en mentaal kan doorwerken. Deze groepshealing op afstand staat in het teken van het verder ontwaken van het Albion Lichtlichaam voor de 5de tot 7de dimensionale tijdlijnen van Ascentie Aarde en de mensheid met reparaties van de oorspronkelijke genetica en het blauwdruksjabloon om het Diamanten Kristal Hart verder te activeren tot op het hoogste potentieel, afgestemd op ieders huidige niveau van bewustzijn. Dit kan gepaard gaan met ontgifting van angsten en blokkades die zijn ingeprent en correcties van omkeer- en mind control systemen. Het verder ontwaken van het Albion Lichtlichaam activeert het 'zwaard van de waarheid' dat leugens onthult die de mensheid eonen lang in een slavenmatrix heeft vastgehouden binnen de vier grote pijlers: religie, bankinstellingen, farmaceutica en de seksindustrie gevoed door miasma en kunstmatige intelligentie.

Ben je vrij van controle, patronen en gedachten? Leef jij vrij in overvloed? Keer terug in een wereld van verlichting out of the box.

In de nieuwsbrief, volgend op deze reis, zal een reflectie van deze groepshealing op afstand geschreven worden. Het nalezen van de reflectie kan voor de deelnemers gepaard gaan met een extra download van frequenties en lichtcodes.

De kostprijs is 30 EUR/p.p.

Na inschrijving ontvang je een mail met praktische informatie.