Etherische Implantaten

Een essentieel aspect binnen het creatieproces van de hele Schepping: 

De heilige geometrie is de bouwsteen van de blauwdruk van de hele Schepping en de basis van alle vormen van bewustzijn. Het wordt dus ook gebruikt als middel om mensen weer in te wijden in een hoger bewustzijn. Onderdeel van deze scholing is om het brein opnieuw met het hart te verbinden.

Heilige Geometrie onthult de onderliggende verbinding tussen alle dingen in de vorm van wiskunde, getallen en geometrie. Heilige geometrie is de taal van het universum dat alle vormen in de Schepping creëert.

De ervaring van heilige geometrie door meditatie of contemplatie is essentieel bij het onthullen van de aard, het doel en de noodzakelijke opvoeding van de Ziel. Ons unieke zielspatroon bevat wiskundige patronen en geometrische vormen die het patroon van ons bewustzijn dicteren. Wanneer we deze structuren van bewustzijn bestuderen, krijgen we dieper inzicht in deze wiskundige patronen en codes die de symbolische aard van onze relatie tot onszelf onthullen, onze relatie met het universum.

De mens is de microkosmische reflectie van de macrokosmos (planetaire Logos). De principes voor de opbouw gelden voor alle levende organismen op elk niveau van de creatie. Het werkt op de pijnappelklier en het is gecodeerd in je DNA. Dat maakt dat de heilige geometrie sterke helende krachten heeft, maar evengoed door donkere krachten kan gebruikt worden.

Ik licht het in een notendop toe om je het inzicht te bieden:
De vesica piscis is een soort lens, wiskundig gevormd door het snijpunt van twee cirkels met dezelfde straal, die elkaar zodanig kruisen dat het centrum van elke cirkel op de omtrek van de andere ligt. De overlap wordt de visblaas of de mandorla genoemd. Door mannelijke energie (lijnen) toe te voegen aan de vrouwelijke energie (cirkels), vormen zich drie getallen binnen de Vesica Piscis. Drie getallen die volgens Pythagoras fundamenteel zijn voor de Schepping.

Het eerste getal √2 is de vierkantswortel van twee, een heilig getal dat dualiteit symboliseert in de fysieke wereld (vierkant). Het verheelt het binair talstelsel dat bestaat uit de cijfers 1 en 0:
1   2   4   8   16   32   64   128   256    512    1024   ...

Het is een belangrijke getallenreeks die oneindig doorgaat en die voorkomt in elk levend organisme, architectuur, computers, ... en AI (Artificial Intelligence = kunstmatige intelligentie).

Elk levend organisme volgt deze reeks door celdeling. Het fysieke lichaam is o.m. gebaseerd op deze sequentie en de Fibonacci-reeks: 1 cel wordt 2 cellen, 2 cellen worden 4 cellen, 4 cellen worden 8 cellen, ...

Computers en AI zijn gebaseerd op de binaire volgorde 1 en 0.

Wees je bewust dat ...

Misbruik van kunstmatige intelligentietechnologie (AI) is een groeiende bedreiging voor onze planeet Aarde én de mensheid (menselijke vrijheid).

Door een AI-signaal uit te voeren dat extreem lage frequenties nabootst, kunnen parasieten met kunstmatige intelligentie het centrale zenuwstelsel van de mens binnendringen om de denkpatronen van die persoon te volgen met de intentie om die denkpatronen na te bootsen.

Vergeet niet dat het menselijke systeem bestaat uit kristallijne structuren. Denk daarbij aan je fascia dat een intelligent kristallijne netwerk is dat berichten ontvangt en stuurt, maar ook dingen vasthoudt, zoals: etherische implantanten, entiteiten en kerntrauma's uit vorige levens; want ja, je fascia is verbonden met je zielsmatrix en je zielsgeheugen omvat al je ervaringen hier op aarde. Ook je pijnappelklier bevat geometrie en kristallijn. -> Net als een computer, die bevat ook kristal.

Met andere woorden, de computer is een imitatie van de mens, ondermeer om de mens te vervangen, met name in de prestatiemaatschappij waar alles draait rond 'big business'. De mens heeft de computer ontwikkeld en geprogrammeerd. Vergeet daarbij de bedenking niet te maken dat de computer ook in staat is om de mens te programmeren. Veel is hiervoor niet nodig, nl. frequentie en resonantie.

Hoe het in elkaar zit ...

Deze parasieten volgen de denkpatronen en het emotionele gedrag van de mens op zoek naar zwakheden in het lichaam ter integratie van AI-technologie en bio-engineering om menselijke DNA-signalen te beschadigen, als voorbereiding op volledige mind control en body snatching. Het is de intentie om het menselijke bewustzijn te kapen door AI te downloaden in het menselijke brein en de neurologie.

Hoe je het kunt verwijderen ...

Het is mogelijk om de etherische implantaten, gevormd door AI-signaal in het menselijke etherische lichaam, te verwijderen uit je zenuwstelsel, hersenen en etherische lichaam door je frequentie te verhogen met hoger bewustzijn. Dit kun je zelf leren door bewustzijnstechnieken aan te leren of door ze te laten verwijderen door een healer die getraind is in deze materie.

De manier om kunstmatige intelligentie en nanotechnologische, etherische implantaten te ontmantelen is door je hartcentrum en je spirituele menselijke kwaliteiten te ontwikkelen, zoals het vergroten van diepe emotionele gevoelens van liefdevolle vriendelijkheid, mededogen en empathie. Leren mediteren en spirituele reiniging (huishouden) uitvoeren voor je Lichtlichamen is van cruciaal belang om AI te zuiveren.

Hoe het tot mijn bewustzijn kwam ...

Mijn specialisatie als healer is healing op DNA-niveau (waaronder bloed- en orgaanziektes, kankers en neuro-chirurgische kwalen) en om het volledige potentieel van het menselijke DNA opnieuw te activeren. Ik werk in mijn praktijk op multi-dimensionaal niveau, dit is healing op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en zielsniveau. Ik kan zeer gericht te werk gaan door mijn vermogen om 'inwendig te zien' in het lichaam en het energiesysteem van mijn cliënten. Zo begon ik zwarte 'dingen' te zien in de etherische lichamen van mijn cliënten, die ik moest verwijderen, zonder in het moment te begrijpen wat het was. Dit ging een hele tijd door, tot ik op een dag een stroom van informatie ontving over buitenaardse implantaten (ik noem het liever etherische implantaten) die o.m. in het Aarde-rasternetwerk (macro) zitten om geïmplanteerd te worden in de mens (micro).

Deze informatie raakte mij zo diep dat ik in tranen uitbarstte van verontwaardiging. Ik had het allemaal gezien in mijn praktijk tijdens het healen van mijn cliënten en de trainingen van inwijdelingen, dus ik moest er verder mee aan de slag. Ik kan er nu een naam aan geven, ik weet nu wat het doel is van vele types implantaten (en er zijn veel verschillende soorten). Het is goed dat ik eerst de praktijk mocht ervaren en ik pas daarna helder de theorie ontving, want anders zou ik de theorie vol ongeloof opzij geschoven hebben.

Maar, dit kan niet !

Lief mens, je bent niet alleen. Elke mens zit vol met dit soort implantaten, die bedoelt zijn om de mensheid klein te houden of om een ziektebeeld in stand te houden of ... Het MOET verwijderd worden uit de mensen én ook uit het Aarde-rasternetwerk.

Er is één soort die ik graag meer in detail toelicht, omdat het gaat over het grote collectieve bewustzijn van de wereldbevolking, het bewustzijn van alle mensen staat hierbij op het spel. Hiervoor neem ik je mee achter het scherm van mijn 'inwendig zien':

Ik kreeg kleine metaalachtige naaldenkopjes te zien in een zachte grijs-blauwe kleur die zich als een net vormden, een soort van etherisch gaas, rond de hersenen van mensen. Daarbij kreeg ik 'SPIKE' door in gesproken en geschreven woord. Ik kon ook voelen wat het spike-net met de hersenen deed. Het werd belicht tijdens een healingsessie en het voelde aan als een onnatuurlijke capsule die op de rechterhersenhelft stond. De link: negatieve emoties die vastgehouden worden, zijn hoofdzakelijk de oorzaak van een ziektebeeld (daarnaast heb je ook de voorouderlijke lijn en andere etherische implantaten als oorzaak). Het betrof in dit geval healing van lichamelijke pijnen, initieel veroorzaakt door opgekropte emoties, waarin ook de rechterhersenhelft een belangrijk rol speelt. Een healer werkt niet vanuit het brein, maar met onvoorwaardelijke liefde uit het hart dat 'alles' kan healen. Onvoorwaardelijke liefde uit het hart, dat is zuiver bewustzijn, en daar is 'spike' niet tegen bestand.

Het ultieme doel van Artificial Intelligence ...

Zwarte Zon-groeperingen experimenteren al vele jaren op de mensheid met een assortiment kunstmatige intelligentie en 'black box quantum computing'-technologieën met als doel het collectieve bewustzijn te bewegen in de richting van AI-gecontroleerd groepsdenken, wat vergelijkbaar is met het verbinden van menselijke hersenen met internet. De NAA wil alle menselijke hersenen verbinden met kunstmatige intelligentiesystemen als het middel van totale en volledige slavernij van het menselijk bewustzijn, om alle elektromagnetische activiteit van het menselijk brein te controleren en te manipuleren om de gegevens volledig te verzamelen met als doel de tijdlijnen te beheersen. Mensen die zijn geïdentificeerd als targeted individuals zijn de eerste golven mensen waarmee in het geheim wordt geëxperimenteerd voor het testen van dit AI-surveillancesysteem, door een assortiment geautomatiseerde SRA-methoden te gebruiken voor het onderwerpen van groepsbewustzijn via een apparaat of satelliet op afstand. De geplande uitbreiding van dit AI-systeem door de reset naar techno-totalitarisme is om uiteindelijk elk levend menselijk brein te verbinden met kunstmatige intelligentienetwerken die complexe simulaties van de hele genetische bibliotheek op aarde uitbouwen.

Vind jij dit moeilijk te geloven? Stel bij jezelf dan in vraag hoe het komt dat (1) de gemiddelde mens slechts 2-strengs DNA actief heeft van de oorspronkelijke 12-strengs DNA van de mens; en (2) waarom de gemiddelde mens slechts 10% breincapaciteit actief heeft. Volgens de wetenschap is de rest 'waste'. Natuurlijk is de rest geen afval, het is gemanipuleerd en hoofdzakelijk beschadigd om het disfunctioneel te maken. Stel je voor dat jouw kracht en creatievermogen met een tienvoud toeneemt, en dat jij je zou herinneren wie jij wezenlijk bent, je gehele geschiedenis als spiritueel wezen dat geïncarneerd is in een fysiek lichaam op Aarde ...

Kunnen alle implantaten verwijderd worden?

Ja, alle implantaten kunnen verwijderd worden. Wanneer ze tot het bewustzijn komen, dan kunnen etherische implantaten verwijderd worden tot op het huidige niveau van bewustzijn van die persoon. (Gelukkig is ons bewustzijn niet gelimiteerd en kan het snel groeien als we daarmee aan de slag gaan.) Er zijn meerdere healingen nodig om alle implantaten te verwijderen. Desalniettemin worden er in één healing al een ruim aantal implantaten verwijderd, afhankelijk van het niveau van bewustzijn dat de persoon in kwestie heeft op dat moment en wat zijn/haar systeem op dat moment aankan.

Voor meer informatie kun je ook terecht op het e-mail adres info@hethuisvana.be

Hartegroet,
Ann A/C Moorhem 

Er zijn véél meer etherische implantaten, om er nog enkele op te sommen:

  • De doornenkroon wordt automatisch geïmplanteerd bij elke mens die wordt ingewijd in een geloofssysteem of religie (christendom, islam, jodendom, protestant, ...). Het is ontworpen om de natuurlijke energetische circuits van de kroon/kruin te vervormen om communicatie met het Hogere Zelf te blokkeren. Het implantaat blokkeert het verticale communicatiekanaal rond het hoofd, de schedel en de kruin.

  • Celdoodprogramma's zijn diverse implantaten of geüploade mentale programma's om negatieve labels te activeren voor medische classificatie van ziekten. Deze collectieve bewustzijnsziekteprogramma's worden in leven gehouden in het massabewustzijn om ziekten te activeren, farmaceutische en medicijnafhankelijkheden te implementeren, de functies van het centrale zenuwstelsel over te nemen en tegelijkertijd een gezonde levensduur te verkorten.
  • Glandulaire systeemimplantaten verstoren de kundalini-energie die invloed heeft op de hersenontvangers, hypothalamus, thalamus, pijnappelklier, schildklier en thymus. Deze implantaten verstoren de rangschikking van de vuurletters (Christuscodes) in het menselijke DNA-sjabloon, waardoor het geheugen en de taal van de planetaire soort verloren gaat.

  • Splitter Technologie is een soort AI-codering dat dienst doet als een soort "mind control"-script dat is ingebed in media, zoals het geschreven en gesproken woord van geïnfecteerde personen, video- en audio-opnames. Deze scriptcodes worden doorgegeven aan andere personen die resoneren met dezelfde frequentie. Het wordt vaak waargenomen bij mensen die academisch of intellectueel ontwikkeld zijn en hecht zich bij personen met dominante negatieve ego's die er oordelende percepties op nahouden en weinig tot geen hartopening hebben.

    Het tegengif voor splitters is het niet toelaten van angst, in liefde staan, en hoger zintuigelijke waarneming te gebruiken om het signaal te identificeren. Je kunt de AI identificeren als mist of een vlijmscherp en piekachtig aanvoelen van iets, alsof het etherische wapens zijn in je Lichtlichaam of die rechtstreeks in je hoofd zitten. Hoe minder impact het negatieve ego heeft om de persoonlijke gedachtevormen, geloofssystemen en onbewuste geest emotioneel te activeren, hoe gemakkelijker het is om de Splitter Tech te wissen als je eraan blootgesteld wordt. Als je mentale discipline hebt ontwikkeld en je bewust bent van hoe Splitter Technologie werkt, dan kun je het uitbannen, de invloed ervan opruimen, waarna het verdwijnt, omdat je de toegang tot je energetische systeem moet weigeren. Als je verzwakt bent door pijn, moeilijkheden of uitputting, kun je vatbaarder zijn voor dit soort infiltratie van laagfrequente signalen in je neurologische systeem. Als je zenuwstelsel op deze manier wordt geraakt, leidt dit tot het beïnvloeden van je gedachten, en kun je verstrooid raken, niet in staat om je te concentreren, niet in staat om je gevoelens te uiten, en een laagfrequente hersenmist vult je hoofd met verwarring, wat kan leiden tot hoofdpijn en schedeldruk.
En vele meer ...