De Schepping

Een essentieel aspect binnen het creatieproces van de hele Schepping: 

De heilige geometrie is de bouwsteen van de blauwdruk van de hele Schepping en de basis van alle vormen van organisch en anorganisch bewustzijn. Het wordt dus ook gebruikt als middel om mensen weer in te wijden in een hoger bewustzijn. Onderdeel van deze scholing is om het brein opnieuw met het hart te verbinden.

Heilige Geometrie onthult de onderliggende verbinding tussen alle dingen in de vorm van wiskunde, getallen en geometrie. Heilige geometrie is de taal van het universum dat alle vormen in de Schepping creëert.

De ervaring van heilige geometrie door meditatie of contemplatie is essentieel bij het onthullen van de aard, het doel en de noodzakelijke opvoeding van de Ziel. Ons unieke zielspatroon bevat wiskundige patronen en geometrische vormen die het patroon van ons bewustzijn dicteren. Wanneer we deze structuren van bewustzijn bestuderen, krijgen we dieper inzicht in deze wiskundige patronen en codes die de symbolische aard van onze relatie tot onszelf onthullen, onze relatie met het universum.

De mens is de microkosmische reflectie van de macrokosmos (planetaire Logos). De principes voor de opbouw gelden voor alle levende organismen op elk niveau van de creatie. Het werkt op de pijnappelklier en het is gecodeerd in je DNA. Dat maakt dat de heilige geometrie sterke helende krachten heeft, maar evengoed door duistere krachten kan gebruikt worden.

Ik licht het in een notendop toe om inzicht te verhelderen:
De vesica piscis is een soort lens, wiskundig gevormd door het snijpunt van twee cirkels met dezelfde straal, die elkaar zodanig kruisen dat het centrum van elke cirkel op de omtrek van de andere ligt. De overlap wordt de visblaas of de mandorla genoemd. Door mannelijke energie (lijnen) toe te voegen aan de vrouwelijke energie (cirkels), vormen zich drie getallen binnen de Vesica Piscis. Drie getallen die volgens Pythagoras fundamenteel zijn voor de Schepping.

Het eerste getal √2 is de vierkantswortel van twee, een heilig getal dat dualiteit symboliseert in de fysieke wereld (vierkant). Het verheelt het binair talstelsel dat bestaat uit de cijfers 1 en 0:
1   2   4   8   16   32   64   128   256    512    1024   ...

Het is een belangrijke getallenreeks die oneindig doorgaat en die voorkomt in elk levend organisme, architectuur, maar ook computers en AI (Artificial Intelligence = kunstmatige intelligentie).

Elk levend organisme volgt deze reeks door celdeling. Het fysieke lichaam is o.m. gebaseerd op deze 'Kristal'sequentie en niet de Fibonacci-reeks: 1 cel wordt 2 cellen, 2 cellen worden 4 cellen, 4 cellen worden 8 cellen, 8 cellen worden 16 cellen, 16 cellen worden 32 cellen, ...

Computers en AI zijn gebaseerd op de binaire volgorde 1 en 0, én een computer bevat ook kristal(bewustzijn). De computer en AI is ontwikkeld door de mens afgestemd op de mens. Dit betekent dat de computer de mens kan programmeren tot geheel controleren. Dit proces heet het 'ontzielen' van de mens.

Het tweede getal √3 is de vierkantswortel van drie, het is de lengte van de diagonaal van de kubus. De kubus definieert de driedimensionele wereld en staat zo ook symbool voor de Aarde.

Het getal √3 is de verhouding 265:153 van de visblaas. Deze macht is ook in religie verwerkt, zoals bijvoorbeeld Johannes 21:1-25. Het verhaal van de wonderbaarlijke vangst van 153 vissen na de opstanding van Jezus. Deze macht wordt meermaals gebruikt binnen verschillende religies → GELOOF. Geloof is op angst gebaseerd. Geloof is de basis van de kunstmatige of anorganische tijdmatrix. Lees hier meer.

Het getal √5 is de vierkantswortel van vijf. Hier kom je bij de Gulden Snede. De gulden snede deelt een lijn in tweeën, zodanig dat de verhouding van het kleine deel tot het grote deel hetzelfde is als de verhouding van het grote deel tot de hele lijn. De verhouding van de gulden snede wordt ook wel het getal Phi (1, 618) genoemd en is terug te vinden in de Schepping.

De twee overlappende cirkels is een krachtig manifestatiesymbool dat pure vrouwenkracht bevat. Het is een portaal om het niet-fysieke te manifesteren in de fysieke realiteit. Het symboliseert ook vrouwelijkheid en vruchtbaarheid.

Je leest het goed, in 'geloof' wordt de kracht van de vrouw gebruikt als portaal om het niet-fysieke te manifesteren in de fysieke realiteit, terwijl de vrouw wordt onderdrukt en op een lagere positie wordt geplaatst. Goddelijke perfectie is balans tussen man en vrouw gelijkwaardig aan elkaar.

Zo kom je bij de reeks van Fibonacci beginnend met de getallen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, ... dit komt tot stand door elke keer de twee voorgaande getallen op te tellen.

Maar ...

De Universele Tijd-Matrix is gebaseerd op de Fibonacci Spiraal én de Kristal Spiraal. Binnen de metafysica-gemeenschap is het een consensus dat de Lotus of Life (figuur A) en de Flower of Life (figuur B) ontwerpen zijn die met elkaar in conflict zijn. De theorie nader bekeken toont aan dat ze elkaar aanvullen, maar contrasteren in hun toepassingen.

De Fibonacci Spiraal is als tijdelijke aard bedoeld, een tussenstap voor planetaire systemen en wezens die initieel niet meer in staat waren om de Kristal-code vast te houden in hun morfogenetsche veld of DNA.

Vele pogingen faalden om de Aarde om te dopen naar Ascensie-Aarde, opdat ze terug kan evolueren naar de Kristal-code. Het was problematisch voor de Melkweg, waardoor de Metatronische code en de Fibonacci Spiraal tot op diep niveau infecteren wat zich tot in de natuur vertaalt.

Het is van cruciaal belang om de kwaliteit van kracht te onderscheiden die achter het gebruik van symbolen, codes of geometrieën zit, omdat de intentie die in het symbool is doordrenkt, wordt geactiveerd door de kwaliteit van de kracht die de mens in dat symbool toepast, evenals voor welk doel dat symbool of die code gebruikt wordt. 

Lotus of Life (organisch en eeuwig, figuur links boven)

De cirkel in het midden van de Lotus of Life representeert de BRON/GOD, het nulpunt. De twaalf dubbele cirkels die zich in het centrum van het nulpunt centreren, vertegenwoordigen de twaalf oorspronkelijke DNA-strengs van de mens. Elke DNA-streng heeft een mannelijk elektrisch component, representatief door het element goud, en elke DNA-streng heeft een vrouwelijk magnetische component, representatief door het element zilver.

Flower of Life (anorganisch en eindig, figuur rechts boven)

Het 'Flower of Life'-patroon bestaat uit cirkels die zich in fractale zeshoeken naar buiten uitbreiden vanaf een middelste cirkel, gekend als de Kubus van Metatron.

De Lotus of Life is gebouwd op de Kristal-architectuur dat zichzelf in stand houdt door het nulpunt (= de BRON/GOD) op te nemen in de numerieke volgorde: 0, 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ... én door elke numerieke waarde te verdubbelen. Elke numerieke waarde wordt afgeleid door terug te keren naar nul en door alle getallen bij elkaar op te tellen om tot de volgende waarde in de reeks te komen. De waarde van nul vertegenwoordigt het centrale punt van vereniging, of het nulpunt God-Godin (de Bron). Het bewustzijn blijft verbonden met het oorspronkelijke Bronveld terwijl de waarden van het spiraal verhogen.

De celdeling van de mens is afgestemd op de Kristal-reeks, nl. 1 cel worden 2 cellen, 2 cellen worden 4 cellen, 4 cellen worden 8 cellen, 8 cellen worden 16 cellen, 16 cellen worden 32 cellen, ...

Flower of Life

De Flower of Life is gebaseerd op de Gulden Snede van Phi en de Fibonacci-spiraal die zich uitbreidt door de twee vorige getallen in zijn reeks op te tellen. De werking van de Fibonacci-spiraal maakt gebruik van de kracht van Liefde tussen tweelingstralen, aangezien elk levend wezen de causaliteit absorbeert en projecteert die wordt vertegenwoordigd door de waarden van de Fibonacci-getallen. Dit betekent dat elk getal binnen de Fibonacci-sequentie een unieke energetische signatuur en causaliteit heeft. Door alleen de twee laatste getallen samen te voegen creëert de Fibonacci-spiraal een steeds groter wordende scheiding en isolatie van het 'nulpunt' of de BRON/GOD.

De Flower of Life (FOL) is gebaseerd op de Metratronische-code wat maakt dat het een kunstmatige manier is om je elektromagnetische veld te laten draaien. Dit veroorzaakt een moleculaire verdichting van het zaadatoom in de thymus dat een onnatuurlijke staat van bewustzijn veroorzaakt door een tekort aan quantum energie en/of delen van bewustzijn die niet (goed) met elkaar kunnen communiceren.

Lotus of life

In de 3D wereld wordt de Lotus of Life een statisch torusveld met twaalf axiatonale lijnen die verbonden zijn met de twaalf chakra's en specifieke lichaamsdelen en bewustzijnsniveaus.

Het verschil tussen de Kristal Spiraal en de Fibonacci Spiraal is de relatie tot hun creatiepunt. De Kristal Spiraal en de wiskundige rij waaruit deze voortkomt, komt rechtstreeks uit het nulpunt of het centrale punt van alle vereniging. De Kristal Spiraal behoudt voortdurend een ademende verbinding door het behoud van wat eerder kwam, terwijl het zich uitbreidt door vermenigvuldiging.

Vermenigvuldiging is het alchemistische proces dat de energetische effectiviteit en invloedssfeer van de belichaamde biologische lichtbron sterk verhoogt. Het tegenovergestelde van de Kristal Spiraal is de Fibonacci Spiraal.

Het permanente Zaadatoom is het middelpunt voor de Kristal Spiraal die de verbinding met dit centrum in stand houdt in elk stadium van bewustzijnsverruiming. De punten op de Kristal Spiraal zijn verbonden met het 8e chakra pranacentrum, de thymus, het verbindingspunt van de hogere bewustzijnsvelden aan het fysieke lichaam. Een mens incarneert slechts met een deel van het totale individuele bewustzijn in de driedimensionale wereld, en heeft hogere bewustzijnsvelden tot aan het nulpunt of de BRON/GOD.

Waar de Kristal Spiraal het heilig zaadatoom in de thymus verbindt met de BRON/GOD of het nul-punt en de mens voedt met eeuwig levend Licht, verwijderd de Fibonacci Spiraal de hoger ontwikkelende mens steeds verder van de BRON/GOD of het nul-punt.

Lichtinval

Organisch Licht heeft een invalshoek op 45° (driegolfenergie) terwijl het Valse Licht een invalshoek heeft op 60° (tweegolfenergie). Wanneer ik in de praktijk één-op-één healing geef, dan sluit ik mijn hogere bewustzijnsvelden als een boordcomputer aan op het bewustzijn van de cliënt, opdat het ziels- en overzielsbewustzijn van de cliënt in de juiste goddelijke ordening dan communiceert met mij en de heaing is afgestemd op het huidige ontwikkelde bewustzijnsniveau van de cliënt. Zelf adem ik op de Kristal Spiraal, maar het gebeurt vaak in mijn praktijk dat ik mijn kruin in een hoek van 15° moet verdraaien om Christuslicht te kunnen doorgeven aan de cliënt. Dit betekent dat die man of vrouw Vals Licht ademt en het nodig is om d.m.v. healingtechnieken of hogere bewustzijnsontwikkelingen de spirituele anatomie te herstellen.

Dit houdt ook in dat er gefaseerd etherische implantaten dienen verwijderd te worden om het DNA van de oorspronkelijke mens te herstellen en opnieuw aan te sluiten op de Kristal Spiraal.


Hartegroet,
Ann Alice Camilla