Zwavel

Zwavel is een geel poederachtige gesteente met soms kleine doorschijnende kristalletjes. Zwavel heeft een negatieve elektrische lading en kan heel goed gebruikt worden om negatieve energieën, uitstralingen en emoties absorberen. Als je het kristal in een ruimte plaatst, neemt het negativiteit op en verwijdert het blokkades om de stroom terug in gang te zetten.

Zwavel ontstaat bij vulkanen en is daardoor een uitstekend kristal voor alles wat uitbarst, zoals gevoelens, geweld, huidaandoeningen of koorts. Je kunt het kristal ook gebruiken om sluimerende paranormale gaven bloot te leggen. Op psychisch niveau bestrijdt zwavel koppigheid en helpt je om je negatieve karaktertrekken onder ogen te zien. Het maakt koppige of weerspannige eigenschappen zachter en helpt je op de weg naar bewuste verandering. Het is een krachtige karmische reiniger die destructieve energie en emoties absorbeert. In geestelijk opzicht helpt Zwavel herhalende en afleidende gedachtepatronen te stoppen. Het kristal ondersteunt bij de rede en aardt denkprocessen in de praktische werkelijkheid van alledag. Fysiek geeft het nieuwe energie na uitputting of ernstige ziekte en verhoogt het de creativiteit. Zwavel werkt ondersteunend bij infecties, verkoudheid, zwellingen en gewrichtsklachten en huidaandoeningen. Zwavel mag alleen uitwendig gebruikt worden. Geen elixer van maken.

Sulfur assists in the removal of negative thoughts and emotions that may possibly manifest into physical disease. It has long been used by the South American Indians in healing ceremonies, possibly to bring in the energies of the four directions. Sulfur is a wonderful mineral to aid assimilation and digestion. Sulfur is a good stone to take with you when traveling, eating unfamiliar food can play havoc on the system! Some say that Sulfur aids weight loss by allowing the food to digest and assimilate properly. It is also used to detoxify the body of accumulated toxins and environmental pollutants. Some like to use it as a fumigant to discourage infestations of insects.