Pleiades Healing Starlight Energy
Celaeno, Plejade ster, donker van huid.

Ann Alice Camilla Moorhem (1980)

Ann Moorhem is de oprichter van, en de hart-intelligentie achter Het Huis van A. Zij is als een creatief hoogbegaafd persoon geboren met een open kanaal naar haar (God)Bron dat religie overstijgt. In september 2021 werd de Heilige Drie-eenheid in haar geest ingeprent door Light Forces. Het ligt mede in Ann haar missie om de Nieuwe Energie (driegolfenergie) te ZIJN in dienstbaarheid en om nieuwe technieken m.b.t. geneeskunde en goddelijke wetenschap uit te dragen en in de vormwereld te brengen.

Ann Moorhem is een geïncarneerde Ster (starseed) van het element water, Pleiadenziel afkomstig van de ster Celaeno, horend tot de Pleiadische stam Maät (wezens van goddelijke moed die angst overstijgen en drager zijn van het lotuskristalhart), en oorspronkelijk horend tot de Amethist Orde van de Drievoudige Stichters Vlam. In dit leven is Ann geïncarneerd met de kwaliteiten van 'Indigo 2' op de Groene Straal met als levensmissie te "healen" en te onderrichten vanuit deze healingsprocessen. Ze heeft een palmares aan het bewerkstelligen van mooie healingen bij cliënten die in de medische wereld vastlopen, dit door de oorzaak van een ziekte of onbalans te genezen in overeenstemming met de zielsopdracht van de cliënt. Ann heeft het vermogen om inwendig te zien en te voelen, waardoor dat zij gericht te werk kan gaan.

De 'indigo 2' behoort tot de groep genezers die specifiek werken om menselijk DNA te regenereren en te activeren tot zijn hoogste potentieel. Ann heeft de specifieke gave om licht-, blauwdrukcodes en DNA-strengs door te geven die het zelfgenezend vermogen van mens en dier activeert in hun fysieke en energetische lichamen, ook wel etherische chirurgie genoemd. Etherische chirurgie is een term voor een nieuwe groep opkomende facilitators die werken aan multidimensionale anatomie door het Nadis-systeem en de andere lagen van het auraveld te ondersteunen. Het Nadis-systeem is de elektrische zenuwvlecht die nieuwe frequenties ontvangt en verzendt, die worden geabsorbeerd in de individuele energiematrix en het cellichaam. Het fungeert als een elektrisch paneel voor het hele bio-energetische veld. Het nadiale systeem bevindt zich op de laag van het etherische model van energielichamen en moet mogelijk worden bijgewerkt om opnieuw te worden gekalibreerd naar de nieuwe energieën die in het persoonlijke veld worden geïntroduceerd. Deze herbedrading is bedoeld om de nieuwe frequenties in het lichaam vast te kunnen houden. Veel van deze Indigo's 2 zijn leraren van de Nieuwe Energie en komen openlijk vertellen over het Ascentieproces en de betekenis ervan om de evolutie van de menselijke soort te bespreken. Deze groep indigo's vormen de brug tussen de wereld van oude energie en de wereld van nieuwe energie. Zij zijn degenen die de weg wijzen om het principe van éénwording en integratie te belichamen en dienen als voorbeeld hoe in harmonie te leven met alles.

Het Huis van A werkt graag samen met artsen, therapeuten en zorgverleners om een optimaal healingsproces van de cliënt/patiënt te bewerkstelligen. Alsook met wereldorganisaties die zich richten op een hoger doel.

Dagelijks zet Ann zich mee in als lichtwerker voor Moeder Aarde en het ascentieproces van de mensheid. Ze bouwt mee aan krachtplekken om kristallijne rasters en grids te creëren.

Ook is Ann co-creator in meerdere starseed-projecten om Ascentie-Aarde te ondersteunen.

Voorheen werkte Ann Moorhem jarenlang in de bedrijfswereld als business en people coach op internationaal niveau, ook in samenwerking met de overheid, waar ze vanuit haar intuïtie projecten leidde, mens en team coachte, nieuwe structuren en creatieve processen ontwikkelde, en vernieuwende strategieën uitdroeg op lokaal, regionaal en globaal niveau.

In 2017 ging er een nieuwe wereld voor haar open, ontdekkend dat haar zielsmissie is toegespitst op de geneeskundige wetenschap en de gezondheid van de mens tot in de diepste kern en het hoogste niveau, met als doel om tussen de mensen te staan en samen naar verlichting te groeien, aangepast op ieders niveau van welzijn.

Het uitdragen van nieuwe technieken m.b.t. persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn, healing en geneeskunde zijn slechts enkele van haar kwaliteiten die ze in de wereld manifesteert.

Het is haar doel om wereldwijd een netwerk van healers uit te bouwen, die elkaar via kristallijne verbindingen versterken, een internationaal healer-team dat tussen de mensen staat om hen naar verlichting te begeleiden.

Het is haar persoonlijke wens om op een dag tussen de mensen te staan in de onderste laag van de maatschappij, met de intentie om zielen te ondersteunen in het terugwinnen van hun gekaapte bewustzijn. (Ann was zelf een kind van de vierde wereld.)


Vraag en antwoord

Vraag: Wat is de Merkaba?
Antwoord: De mer-ka-ba staat voor de universele goddelijke bron (mer), het bewustzijn of de geest (ka), en het lichaam (ba). Het is een symbool uit de heilige geometrie. De technieken wekken krachtige energieën op die een versnelde bewustzijnsgroei in gang zetten en healingsprocessen bewerkstelligen. De Merkaba zijn de krachtigste technieken binnen de categorie "energy healing" en zijn niet van aards niveau. De Merkaba wordt aangeleerd aan en beoefend door aarde-engelen, zielen uit de hogere dimensies die op Aarde geïncarneerd zijn.

Vraag: Wat kan er geheeld worden?
Antwoord: In principe kan alles geheeld worden, ook ziekten en aandoeningen waar de medische wereld op vastloopt, zolang het in overeenstemming is met de ziel.

Vraag: Hoe ga je te werk?
Antwoord: Ik heb het vermogen ontwikkeld om inwendig te zien en te voelen. Door mezelf af te stemmen op de cliënt kan ik in het lichaam zien en voelen waar blokkades en trauma's vastzitten die het lichaam en de geest ziek maken. Veelal is een ziekte het gevolg van een opeenhoping aan blokkades die zich hebben opgestapeld in het energiesysteem en die laag voor laag worden geheeld. Naarmate het healingsproces vordert, groeit ook het bewustzijn van de cliënt. Ook heb ik o.m. multi-locatie actief, hierdoor kan mijn bewustzijn op meerdere locaties tegelijk actief zijn. Afhankelijk van de soort healing kan er met bi-locatie gewerkt worden, zoals een Merkaba-healing op afstand. Echter alvorens dit toe te passen, wens ik voorafgaand een fysische of online ontmoeting met de cliënt, omdat cliënten veelal mijn aanwezigheid en/of de werking van de energieën voelen als ik vanop afstand heal. Ik werk steeds met hoge bescherming om de cliënt, mezelf en de omgeving veilig te stellen.

Vraag: Kun je een concreet voorbeeld geven?
Antwoord: Diabetes/suikerziekte is een immuniteitsziekte waarbij de alvleesklier/pancreas ziek is ten gevolge van een diepgewortelde verwerping van het leven dat gepaard kan gaan met gevoelens, zoals: haat, onmacht, wrok en jaloezie. Deze ziekte kan ook d.m.v. de erfelijkheidsfactor doorgegeven worden tot wel 7 generaties lang. Ook aansturingen en programmeringen in de mentale lichamen spelen een grote rol in dit ziektepatroon. Deze oorzaken kunnen geheeld/verbroken worden, waarbij het ziektebeeld wordt opgegeven en de bloedwaarden definitief kunnen normaliseren. 

Vraag: Hoeveel healingen zijn nodig om een ziekte te helen?
Antwoord: Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Om terug te komen bij een immuniteitsziekte, zoals bv diabetes, zijn drie healingen veelal voldoende om de bloedwaarden definitief te normaliseren.
Eczeem kan healen bij het openen van de hartchakra, waarvoor vaak slechts twee healingen nodig zijn.
Pijn ten gevolge van een botbreuk kan in één heling weggenomen worden, maar pijn ten gevolge van een misgroeiing vergt meerdere healingen over een langere periode, waarbij de pijn geleidelijk afneemt en herleidt kan worden naar pijnloos. Migraine kan tijdens een aanval geheald worden of door activatie van de Halo die verlichting brengt en een shift maakt in bewustzijn (zie bij Programma de MMT-opleiding). Healing biedt oneindig veel mogelijkheden.

Vraag: Zijn er garanties op genezing?
Antwoord: Nee, veel hangt af van de ontvankelijkheid van de cliënt en de overeenstemming op zielsniveau. Geloof staat volledig los van healing, healing overstijgt geloofsstromingen, de ziel van de cliënt hoeft zich enkel open te stellen om te ontvangen. Of de cliënt al dan niet gelooft in healing, staat geheel los van de werking.

Vraag: Maakt dit de medische wereld overbodig?
Antwoord: Zeer zeker niet. Healers zijn geen artsen. De kwaliteiten van healers en artsen zijn geheel verschillend. De medische wereld werkt vanuit het zichtbare/tastbare aan het gevolg door de ziekte of de symptomen weg te nemen d.m.v. chirurgie en/of medicatie, weliswaar met beperkte mogelijkheden. Een healer kijkt voorbij het zichtbare/tastbare en neemt de oorzaak weg, waardoor op termijn ook de gevolgen verdwijnen en niet meer kunnen terugkomen (in een andere vorm). Hand-in-hand kunnen de medische wereld en healers wonderen verrichten!

Vraag: Zijn de healingen alleen toegespitst op ziekte?
Antwoord: Nee, een healing is goed voor iedereen. Bij de meeste mensen zijn minimum twee chakra's gesloten, gesplitst, geblokkeerd, misvormd, gescheurd, ... of staat er zelfs één of meerdere chakra's stil. Stilstaande chakra's leiden tot lichamelijke, emotionele en mentale ziekten.

Ook negatieve gedragspatronen verdwijnen, zoals: gebrek aan zelf-liefde en lage eigenwaarde, liegen, vreemdgaan, agressie, overactief gedrag, ... omdat de energetische organen opnieuw met elkaar worden verbonden en optimaal in werking worden gezet.

Zelfs voor een gezonde persoon is het goed om op regelmatige basis een healing te krijgen, omdat het de zielsgroei/bewustzijnsgroei ondersteunt en de lichtlichamen rond het lichaam reinigt en schoon houdt. Bovendien werkt het ontspannend voor de cliënt.

Vraag: Zijn dit praktijken uit de onderwereld?
Antwoord: Absoluut niet, healers zijn Brengers van Licht! We zijn zielen oorspronkelijk uit hogere dimensies die op Aarde zijn geïncarneerd met een duidelijke missie om het trillingsniveau te helpen verhogen, de energie te verfijnen en het ascentieproces van Moeder Aarde en wat er op leeft te ondersteunen. Er wordt gewerkt vanuit Onvoorwaardelijke Liefdeen Licht, waardoor het vermogen ontstaat om te creëren in materie.

Vraag: Tot wie is dit gericht?
Antwoord: In principe tot iedereen, het overstijgt geloofsstromingen. Echter de Merkaba-technieken mogen niet toegepast worden op mensen met een pacemaker, omdat de energieën krachtig genoeg zijn om de werking van de pacemaker te verstoren.

Vraag: Hoe is dit gegroeid?
Antwoord: Ik timmerde "te hard" aan mijn succesvolle carrière, een kaderfunctie bij een multi-national. Mijn focus alleen daarop gericht. Afwijkend van mijn pad en levensmissie. Op 38-jarige leeftijd ben ik op snelle en brute wijze ontwaakt. Voorheen was ik niet bezig met spiritualiteit noch had ik een medische achtergrond. Op één jaar tijd groeide ik van een 1-jaar oude baby naar een dertiger in mijn spirituele ontwikkeling. Dit was een zéér intense periode. In minder dan één jaar tijd werd ik ingewijd tot Meervoudig Merkaba Meester-Healer. De lichtcodes stroomden op mijn netvlies binnen en ik voelde de trilling van mijn levensenergie verhogen. Stel je voor wat dit voor mijn fysieke lichaam en mijn zenuwstelsel betekende! Ondermeer, maar niet alleen, mijn handen veranderden in kostbare werkinstrumenten. Leuk meegenomen, de veroudering van mijn huid stagneerde. ;-)

In het eerste kwartaal van mijn ontwaking, toen ik slechts level 1 van 3 als Meervoudig Merkaba Healer behaalde, healde ik een immuniteitsziekte bij iemand die voor de tweede keer een donorlever kreeg die alweer werd afgestoten door het lichaam. Tweewekelijks bloedonderzoek toonde aan dat de medicatie niet aansloeg om de bloedwaarden te normaliseren. Zes maanden na de tweede transplantatie installeerde ik het Nieuwe Imuumsysteem bij deze persoon en gaf drie healingen (1 fysieke en 2 op afstand) in twee weken tijd. Het eerstvolgende bloedonderzoek toonde genormaliseerde bloedwaarden aan. Sindsdien doet de tweede donorlever het uitstekend. Een eerste ongeloofwaardig teken van een nieuwe wereld die voor me openging met grote verantwoordelijkheden.

Ik ben dankbaar voor de leraren die mijn ontwikkeling alhier ondersteunen. Ook voel ik mij gezegend met mijn twee spirituele gidsen die zich vrijwel meteen kenbaar maakten aan het begin van mijn ontwaking, alsook de mooie engel die bij me is voor mijn werk en me daarin beschermt. Maar bovenal ben ik dankbaar voor mijn gezin die me altijd steunt door dik en dun, mijn rots in de branding, mijn grote trots. <3

Ik heb lang getwijfeld om als healer naar buiten te komen in onze huidige maatschappij. Maar het is sterker dan mezelf. Dit belangt een grotere geheel aan en een hoger doel.

De boodschap van mijn twee spirituele gidsen: "Ann, ga nu in jouw Lichtkracht staan en gebruik het waarvoor het is bestemd. Vergeet daarbij niet om ons ook een beetje van de spotlight te gunnen, want wij zijn jouw begeleiders."

Vraag: Waarom werk je ook met Chi Nei Tsang als de Merkaba zo krachtig is?
Antwoord: Om te gronden. De Merkaba-technieken zijn niet aards van niveau en zeer krachtig. Niet alleen stelt de Merkaba me in staat om te healen, door deze technieken leerde ik o.m. ook contact te maken met mijn sterrenfamilie en het licht van mijn ster te kanaliseren om het door te geven. De Plejaden zijn vredestichters met sterke healende kwaliteiten. Het roze-blauwe licht van de Pejaden "kan" al wat leeft op de Aarde healen. Regelmatig mag ik ervaren hoe spirituele healergidsen en lichtwezens gebruik maken van mijn kanaal om via mijn etherische handen het lichaam van de cliënt binnen te dringen om spirituele chirurgie uit te voeren. Dit in acht nemend blijft het van essentieel belang om als mens een goede gronding te hebben en een goed contact te houden met de aarde-energie, want we zijn aardewezens in het hier en nu. Ik heb Chi Nei Tsang aangeleerd om het spirituele te aarden en omdat deze vorm dichter bij het maatschappelijke aansluit.

Vraag: Kan de cliënt kiezen welke soort technieken je toepast?
Antwoord: Uiteraard krijgt de cliënt een stem, er is steeds een wisselwerking tussen healer en cliënt. De kracht van de Merkaba is steeds alom aanwezig. Afhankelijk van de noden worden de gunstigste healing technieken toegepast. Weliswaar zal ik in een beginnende therapie nooit starten met Chi Nei Tsang, tenzij de cliënt hier om vraagt. Bij Chi Nei Tsang gaat de healer letterlijk hands-on de organen masseren in de buik, in en om de borstkast, energiepoorten openen en d.m.v. stevige massage en kloptechnieken de meridianen en energiebanen openen. Ook het betere elleboogwerk kan hier geïntegreerd worden. Er zijn verschillende gradaties mogelijk afgestemd op de cliënt. Chi Nei Tsang kan confronterend zijn voor de cliënt, omdat er emoties en pijnen kunnen vrijkomen die bewust of onbewust worden verdrongen.

Vraag: Wat is het verhaal achter Het Huis van A?
Antwoord: Het huis van A staat letterlijk voor "het huis van Ann", een plek waar iedereen zichzelf kan zijn zonder oordeel voor diegenen die hetzelfde pad bewandelen als het mijne, nl het pad van liefde uitdelen. De ster en de vleugeltjes zijn een knipoog naar de oorsprong van het huis zijn bewoners, waaronder mijn drie kinderen: één starseed en twee geïncarneede engelen.

Vaak kruisen aarde-engelen (geïncarneerde engel, elementale, sterrenmens, wijze, hybride - indigo, kristalkind, regenboogkind, ...) niet toevallig het pad van Het Huis van A. Hier vinden ze de juiste ondersteuning in hun ontwakings- en ontwikkelingsproces, waaruit een wisselwerking voortvloeit dat leidt tot een gezamelijke groei. In de laatste decennia incarneren steeds meer aarde-engelen op aarde. Deze kinderen worden geboren met een hoger bewustzijn om het ascentieproces van de aarde en de mensheid te ondersteunen naar een 5-dimensionaal Christusbewustzijn.