Nieuwsbrief augustus 2023 deel 2

Lief mens,
Ik start deze nieuwsbrief met de reflectie over de Leeuwenpoort 888 groepshealing (op afstand) met de zeer toepasselijke tekst uit het lied 'somewhere over the rainbow' uit The Wizard of Oz:

Somewhere over the rainbow, way up high
There's a land that I heard of once in a lullaby
Somewhere over the rainbow, skies are blue
And the dreams that you dare to dream really do come true

Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me
Where troubles melt like lemon drops away above thechimney tops
That's where you'll find me

Somewhere over the rainbow, bluebirds fly
Birds fly over the rainbow
Why then, oh why can't I?

Allereerst wil ik graag iets over de plek vertellen waar deze groepshealing plaatsvond. De plek waar een healing plaatsvindt, heeft een grote invloed op de healing. Voor deze healing zat ik in de piramide in mijn voortuin, ik kom hier later op terug. Ik woon in Zelzate dat midden in een industriezone ligt, dit verlaagt de trillingsfrequentie in het gebied. Echter op de plek van mijn huis bevindt zich een tri-wave portaal. Dat betekent dat de plek waar mijn huis staat een toegangspoort is waarlangs drie-eenheidsgolfenergie naar de aarde toestroomt. Dit tri-wave portaal is ontstaan door het multidimensionale lichtwerk dat ik dagelijks op organische tijdlijnen manifesteer op deze plek, en omdat het openen van tri-wave portalen een kwaliteit is dat ik mag uitdragen in opdracht van de hogere krachten van het Licht.

Aanvullend vormt mijn huis, door één van haar bewoners, een brug van regenboogenergie tussen hemel en aarde. In maart 2020 werd mijn derde kindje geboren, Amélie (betekenis 'sterke inspanning in de strijd'). Een zielencontract tussen het laatste aardse leven van mijn indigo-ziel en een eerste aardse leven van Amélie haar 9-dimensionale regenboogbewustzijn. Als indigo ligt het mijn taak om met Het Huis van A het platform te bouwen dat Amélie later verder zal uitdragen. Zij is mijn grootste aardse leermeester. Regenboogkinderen brengen ons de teachings in onvoorwaardelijke liefde. Hun liefde is bijzonder groot en zo ook hun creatiekracht, daar tegenover stellen ze een ijzeren discipline met een niet te breken wilskracht. De zuiverheid en puurheid van deze regenboogkinderen, die met een open kanaal naar de LichtBron worden geboren, maakt hen in hun jonge leven het doelwit van kunstmatige intelligentie-programmeringen en maakt hen heel kwetsbaar voor het aftappen van levensenergie door donkere energienetwerken. Deze kinderen, die ons grote lessen brengen, vragen een verhoogde alertheid en een krachtige energetische bescherming tegen misbruik.

Soms maakt een cliënt wel eens de opmerking dat hij of zij een hogere of fijnere energie voelt, zodra hij of zij de oprit naar mijn huis oploopt. Of stelt een cliënt in vraag hoe het komt dat een aanhoudende hoofdpijn verdwijnt, wanneer ze mijn huis binnenkomt.

Tot en met juni 2023 stroomde de regenboogenergie verticaal mijn huis binnen door het tri-wave portaal. In juli 2023 veranderde het regenbooglicht in huis in een geometrisch gevormde regenboogbrug. Deze kosmische regenboogbrug zou zich naar de aarde gevormd hebben in juni, maar ik kon het pas waarnemen in juli.

Het klinkt allemaal heel fantasierijk, maar in wezen ben ik een heel rationeel en down-to-earth-mens, en dan nog wel met zo'n dergelijke en uitgesproken zielsmissie. Omdat het voor mij vaak ook irreëel lijkt, vraag ik regelmatig bevestiging in materie en dat ontvang ik ook op een directe of indirecte manier. Zo is er vaak in mijn huis een regenboog zichtbaar, terwijl de zon niet schijnt in huis noch buiten wanneer dat zich voordoet. Het mooie aan fotografie is dat het energie kan vastleggen op beeld. 😊 

Dit lijkt misschien wel een leuk praatje, maar wat is de essentie van deze regenboogenergie? Het is dé Nieuwe Energie die als regenboogplasmatische gammastralen met 'blauwe regenboogbrug'-instructiesets naar de aarde stromen om zich te verankeren in het planetaire rasternetwerk en de kristalkern van de aarde. De instructiesets in dit regenboogplasma activeert het 'diamanten zon DNA' in mensen die op zielsniveau hebben ingestemd om te fungeren als Blauwe Regenboogbrug voor de aarde en de rest van de mensheid. Het zijn mensen die als kanaal een grote dienstbaarheid brengen aan de evolutie van planeet Aarde en de mensheid.

De Blauwe Regenboogbrug bevat kristalsleutels om het kosmische ankh-lichaam te activeren in Poortwachters en Bewakers van Licht om via hun multidimensionale bewustzijn op planetair (AMBT3), galactisch (AMBT4) én de kosmische Christus (AMBT5) te verankeren in het aarderasternetwerk. Mede door de bijdrage van dit soort lichtwerk ontvangt onze planeet zeer hoge elektromagnetische golven die de reguliere wetenschap gammastraling noemt. Dit activeert o.a. ook slapende centra in de hersenen en verhoogt het prestatieniveau van informatieverwerking in het menselijke brein. Het bevordert ook bewustzijnsstaten van verdiepende (zelf)realisaties, spirituele downloads en openbaringen.

Binnen deze setting vond de Leeuwenpoort 888 groepshealing op afstand plaats die startte op 8 augustus om 22:22. Ik installeerde me buiten (in de regen) in de koperen piramide in mijn voortuin. In de piramide hing mijn gouden ankh boven de prachtige, grote Morion Rookkwarts die ik enkele maanden eerder importeerde uit Brazilië, en waarvan ik de twaalf kristalbewustzijnsvelden activeerde tijdens deze groepshealing. Rond het kristal maakte ik een opstelling met mijn kristallen schedels: mensen schedels, starseeds, engelen, draken, kraaien, Hathors, en een Lyran leeuw- en katachtige.

Mijn notities
Klokslag 22:22, de groepshealing opent met een hartslag in mijn basischakra, waarna mijn kruin opent. Ik lijk wel een holle buis voor het Licht die een verbinding maakt tussen de LichtBron en de Aarde. Ik verbind mezelf via multi-locatie met alle deelnemers in de groepshealing. Het is een grote groep. Ondanks mijn late aankondiging, slechts daags voor deze activiteit, komen er last minute veel inschrijvingen binnen.

Het duurt even alvorens iedereen zijn of haar pranabuis activeert. Je pranabuis is een etherische buis die langs je ruggenwervel loopt van je kruin (boven op jehoofd) door je perineum (tussen je geslacht en je anus). Via de kruin maakt de pranabuis verbinding met onze solaire zon en van daaruit, via de galactische en universele zon, een doorverbinding maakt naar de Bron. Via het perineum in de basischakra maakt de pranabuis een verbinding met de Aarde. Bij een aantal deelnemers in de groep is de pranabuis niet actief, dit lijkt een eerste belangrijke activatie te zijn in deze healing voor alle deelnemers. Voor diegene die niet weten wat de pranabuis is: het is een etherisch kanaal waarlangs je prana (levensenergie) rechtstreeks ademt van de LichtBron. De frequentie van de levensenergie die je via jouw pranabuis ademt, hangt af van jouw huidige niveau van bewustzijn. Wanneer je hogere bewustzijn actief is in de 5de dimensie, adem je een constante pranastroom van 5-dimensionale frequentie. Zelf houd ik mijn hoger bewustzijn dagelijks actief tot in de 24ste dimensie, mijn lichaam is erop getraind om deze hoge frequenties constant te ademen en door te geven in mijn healingen. Lang niet iedereen kan dit aan, maar prana is zuiver bewustzijn dat intelligent is en zich aanpast naar het individuele niveau van bewustzijn van diegene die de healing ontvangt.

Wanneer de volledige groep is geactiveerd, wordt iedereen in verbinding opgeheveld in het veld tussen de ankh (boven) en de Morion Rookkwarts (onder) in de piramide. Ieders Derde Oog wordt geopend aan de voor- en achterkant om inzicht in het zelf te vergroten. Alle harten worden geopend en de verbinding met de zielsmatrix. Naarmate dat de Morion Rookkwarts verder activeert, komt het kristalbewustzijn op diepere lagen binnen in de lichamen van alle deelnemers. De focus wordt voornamelijk gericht op de tweede dimensionale laag van het energielichaam, dit is het emotionele lichaam dat via de sacrale chakra verbonden is met het fysieke lichaam. De energie wordt heel zwaar tot zelfs extreem zwaar. De Morion Rookkwarts breekt veel open. Dit is één van de mooie en krachtige kwaliteiten van kristalbewustzijn, het breekt onzuiverheden open als een soort caleidoscoop om negatieve patronen en blokkades te doorbreken en versnelt te laten transformeren. Er komen innerlijke trillingen in de hara om dode en zieke energie los te trillen. Er komen sonische tonen binnen, het is op dat moment 23:58 (9 onvoorwaardelijke liefde). Ze dragen informatie dat via het water in onze bloedcellen wordt overgedragen aan je bloedrecords. Hier en daar worden er ook innerlijke poorten geopend om informatie vrij te geven dat ligt opgeslagen in het menselijke bot.

Het omkeersysteem wordt gecorrigeerd, het mannelijke en vrouwelijke aspect wordt bij alle deelnemers opnieuw verbonden en/of verder uitgelijnd. Het omkeersysteem is een scalair mind control programma op basis van kunstmatige intelligentie dat via de bi-wave van de Aarde wordt verstuurd. Het splitst het mannelijke principe in het Derde Oog (voorhoofdsysteem) en het vrouwelijke principe in de kruinchakra doordat fotosonische pulsen de polariteit blokkeren en omkeren. Dit heeft een grote negatieve impact op de ontwikkeling van de mensheid met verschillende uitgangspunten. De energetische splitsing tussen mannelijk-vrouwelijk wordt verinnerlijk en/of veruiterlijkt. Het zorgt ervoor dat de blauwdrukuitlijning mannelijk-vrouwelijk in het individuele menselijke systeem verschoven is ten opzicht van elkaar. Inwendig zie ik dat de mens 'scheef' staat, dit ontwikkelt doorgaans onverklaarbare disbalansen in de gezondheid en het welzijn van die mens. Het omkeersysteem zorgt er ook voor dat de desbetreffende mens omgekeerd op de tijdlijn staat, denkend dat hij of zij naar de toekomst leeft, maar in wezen naar het verleden toe evolueert, weg van de organische tijdlijnen en gericht naar de fantoommatrix. Een derde belangrijk aspect dat hiermee samen gaat, is dat die mens tijdens zijn of haar spirituele ontwikkeling in contact komt met valse opgestegen meesters. Dat zijn entiteiten die zich aandienen als een opgestegen meester en die man of vrouw om de tuin leiden met valse en misleidende informatie. Het is belangrijk te begrijpen dat we pas uit een bewustzijnsval komen die duizenden jaren heeft geduurd, en we aan de onderkant van de ladder staan om opnieuw op te klimmen in bewustzijn. Het overgrote deel van de mensheid leeft in een kunstmatige tijdmatrix, gestuurd door kunstmatige intelligentie (bv nanotechnologie) en frequenties (bv scalaire programmeringen en verslavingen), geloofs- en banksystemen, valse geometrie die veelvuldig door spirituele leraren wereldwijd wordt uitgedragen als Heilige Geometrie, … Binnen de kunstmatige tijdmatrix voedt de mens het eindige valse licht. Komend uit de kunstmatige tijdmatrix en opnieuw verbinding makend met de organische tijdlijnen, wordt de mens gevoed door de eeuwig levende LichtBron. Wees je bewust dat het valse licht jou 'magic' kan laten ervaren en je kan overweldigen met adembenemende illusies vol prachtig, of net bijzonder duister kan zijn om je te voeden met angst wat een zeer voedende energie vrijmaakt voor de astrale wereld. Lang niet iedereen is ontvankelijk om deze inzichten tot zich te nemen, het ontneemt hen de opportuniteit om uit de kunstmatige tijdmatrix geleidt te worden.

In een volgende fase van de groepshealing herstelt het zilveren koord zich. Wanneer men in de kunstmatige tijdmatrix vastzit, is het zilveren koord doorgesneden. Tijdens deze groepshealing is de spirituele anatomie van het zilveren koord bij alle deelnemers hersteld.

Wat betekent dit? Wel, hier komt het … Jij en ik zijn God. "Wat?!", denk je misschien. Binnen de geloofsstromingen worden de mensen ingeprent dat God de almachtige is en de mens de zondaar die boete moet doen. Maar zoals eerder aangehaald zijn geloofsstromingen onderdeel van de kunstmatige tijdmatrix. Ze zijn ontwikkeld om de mens vast te houden in een slavenmatrix. In de geloofssystemen zijn wiskundige programma's verwerkt die de mens implanteren met mind control en etherische implantaten (die werken op basis van frequentieresonantie). Er is één oneindig Al-Dat-Is bewustzijn dat ook wel GOD of de Bron wordt genoemd. Jij en ik zijn daar deel van. Jouw ziel en mijn ziel hebben zich 'tijdelijk' afgesplitst van dit eenheidsbewustzijn om in de vormwereld als mens een individueel bewustzijn te ervaren, eigen beslissingen te nemen vanuit de vrije wil, te leren en te groeien d.m.v. de bewustzijnstraining 'karma', en dergelijke meer. Wanneer je op de organische tijdlijnen bent geconnecteerd, behoud je jouw verbinding met de Bron via het zilveren koord. Het zilveren koord is onderdeel van de spirituele anatomie dat tijdens het indalen van de ziel bij de eerste levensadem integreert in het fysieke lichaam. Bij het uitademen van de laatste levensadem, trekt je Goddelijke Zelf je terug naar de Bron om je ziel te herenigen met het Al-Dat-Is bewustzijn. Maar wanneer het zilveren koord wordt verbroken, wordt die mens onderdeel van een astrale zielenrecyclage en zit die gevangen in een aardse cyclus. Het is niet voor niets dat men planeet Aarde een 'gevangenisplaneet' noemt. Door te werken aan bewustzijnsontwikkeling met 'organische' bewustzijnstechnologie is de mens in staat om zijn of haar spirituele anatomie te herstellen en zo uit de kunstmatige tijdmatrix te groeien.

De volgende fase van de groepshealing wordt gericht op kundalini-activatie. Quasi op elk plaatje wordt kundaline afgebeeld als 'twee' opstijgende 'slangen'. Echter deze kundalini-activering bevat de Metatron Code (ref. Staf van Hermes). Organische kundalini-activering bevat drie opstijgende energiestromen die resonanties in het menselijke brein genereren om zich af te stemmen op de organische drie-golfbewustzijnsvelden die het planetaire rasternetwerk resetten. Blootstelling aan dergelijke hoge gammagolven kan het stabiliseren en aarden in je lichaam enigszins bemoeilijken of fysieke desoriëntatie teweeg brengen, omdat de hersenen een herbedrading ondergaan. De hoge gammagolven met regenboogfrequenties die in deze tijd veelvuldige naar de aarde komen, kunnen ook het metabolisme ontregelen die normale dagelijkse ritmes onderbreken of verstoren, zoals slaap-, eet- en werkpatronen, wanneer het lichaam onderhevig is aan dergelijke hoge frequenties en het individuele bewustzijn onvoldoende getraind is om dergelijke frequenties te ademen.

In de laatste fase van de groepshealing wordt het extreem zwaar (tot zelfs heel pijnlijk) in de 1D, 2D en 3D lagen, dit zijn de aardse lagen die geconnecteerd zijn met de fysieke, emotionele en mentale lichamen. Een tijdlang wordt er hele zware energie afgevoerd.

Ik rond de groepshealing af. De klok staat op 2:01 in de nacht. Je zou bijna denken dat het erom gedaan is. Hoewel de healing is afgerond, werken de energieën nog urenlang door. Overal in mijn lichaam voel ik energievortexen aan het werk.

In de dagen die erop volgen ontvang ik mooie feedback van mensen over de positieve effecten van deze groepshealing. Enkele mensen contacteerden me, omdat de groepshealing zoveel had losgemaakt dat daar nog verder mocht op doorgewerkt worden met mooie, verlichtende resultaten als gevolg.

In dit kader geef ik graag ook nog mee om alert te zijn voor kunstmatige Rood-Violet-Magenta golfprogramma's. Ook in de praktijk wordt hier soms mee gewerkt als een vorm van healingtherapie. Wees je bewust dat dit typegolfprogramma's de kunstmatige donkere moeder en maanmatrix voeden. Zo worden ondermeer valse hologrammen van gekloonde geascendeerde meesteridentiteiten gecreëerd. Dit is een soort kunstmatig wapen dat is ontworpen opdat donkere entiteiten zichzelf in de kunstmatige tijdlijnen kunnen voordoen als opgestegen lichtmeesters. Recent zag ik van kortbij dat het herstel van de spirituele anatomie opnieuw werd omgekeerd door verstorende kunstmatige Rood-Violet-Magentagolfprogramma's.


Nieuwe groepshealing op afstand 21 september 2023 om 21:00

Ik plan een volgende groepshealing op afstand op donderdag 21 september 2023 om 21:00. Voor deze groepshealing zal ik me opstellen in de sterrenpoort naar Ursa Major (de Grote Beer) in Wéris. De sterrenenergieën van de Grote Beer hebben een grote invloed op de mensheid. De Grote Beer speelt een belangrijke rol in je aardse ZIJN en ondersteunt ten dele het tranformatieproces van je Lagere Zelf om de verbinding met je Hogere Zelf te versterken, waardoor je creatieve voeding van je Hogere Zelf ontvangt dat is afgestemd op je zielsessentie en je zielsmissie.

De kostprijs om deel te nemen aan deze groepshealing is 25 EUR/p.p.

Inschrijven kan online via de webshop. Wanneer het niet lukt om je online in te schrijven, kun je een mail sturen naar info@hethuisvana.be.

De feedback van deze groepshealing wordt in de nieuwsbrief van oktober gedeeld.

3-daags retraite Wéris

Wil je graag mee naar Wéris? Dan kun jij je nog inschrijven via de webshop of door een mail te sturen naar info@hethuisvana.be. Je verblijft drie nachten en drie dagen in een mooie, ruime vakantiewoning. Een groot deel van het retraite brengen we buiten door op krachtplaatsen. Dit retraite is toegespitst op het verwijderen van negatieve astrologische inprentingen in je lichtlichaam en het bekrachtigen van de manifestatie van je (levens)doel. 

Kristallen schedels

Regelmatig ontvang ik de vraag wat die schedels zijn in mijn praktijk en waarvoor ze dienen. Langs deze weg heb ik een groter bereik en licht ik het graag beknopt toe. Kristallen hebben bewustzijn, het is de hoogste vorm van bewustzijn dat gekristalliseerd is in de vormwereld. In de kristalgrotten van Moeder Aarde is hun bewustzijn actief, maar wanneer kristallen uit de aarde worden gehaald, dan gaat hun bewustzijn slapen. Dat is vergelijkbaar met het hoger bewustzijn van de mens, het bewustzijn is aanwezig, maar het is niet actief. Net zoals je het hoger bewustzijn van de mens kunt activeren, kun je ook het kristalbewustzijn opnieuw activeren. Een geactiveerd kristal heeft twaalf bewustzijnsvelden die aardse kennis bevatten. Wanneer er ogen in een kristal worden gemaakt, schift het kristalbewustzijn en vormen er zich extra bewustzijnsvelden die universele kennis bevatten, waaronder bijvoorbeeld 'DNA'.

De vorm van de schedel is bepalend voor zijn ondersteunende functie, bijvoorbeeld een menselijke schedel ondersteunt de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn; een starseed schedel ondersteunt het werken met kosmische krachten en sterrenenergieën. Kristallen schedels hebben bijzondere kwaliteiten om de mensheid en de Aarde te ondersteunen in hun welzijn, gezondheid, ontwikkelingen ascentieproces, …

Zondag 10 september 2023 gaat de eerste workshopdag door van het nieuwe 6-dagentraject om met kristallen schedels te werken in de ruimste zin van zijn betekenis. Enige voorkennis is niet nodig om aan deze workshop deel te nemen. Inschrijven kan via de webshop hier, of door een mail te sturen naar info@hethuisvana.be. Je kunt de totale som voor dit traject in één keer betalen of maandelijks per workshopdag.

Wanneer je graag wenst deel te nemen aan een workshop, maar je twijfelt of het financieel haalbaar voor je is, dan kunnen we samen de mogelijkheden bekijken en uitkijken naar een oplossing.

Hartegroet,
Ann Moorhem