IJzeren Maagd

Wanneer iemand in een geloofsstroming of religie wordt ingewijd, worden er automatisch een aantal etherische implantaten in het bewustzijn van de ingewijde geplaatst, die over levens heen in het zielsgeheugen worden opgeslagen en via de fascia aanhechting vinden in het etherische lichaam van de huidige reïncarnatie.

Eén van de krachtigste implantaten in zijn soort is de IJzeren Maagd. Bij inwendig zien kun je dit type implantaat waarnemen als een metalen band rond het hoofd. Het vraagt een hoger niveau van bewustzijnsontwikkeling of de gebundelde krachten van een groep healers om dit type implantaat te verwijderen. Wanneer je werkt met kristalhealing, dan is tektiek de meest aangewezen kristalsoort om het verwijderen van de IJzeren Maagd te ondersteunen, omdat dit type implantaat o.m. de dromenchakra (ook wel de Gouden Kelk of de Mond van God genoemd) blokkeert en tektiek inwerkt op de bewustzijnssoftware van de dromenchakra.

De dromenchakra bevindt zich aan de schedelbasis bij de Medulla Oblongate boven nekwervel C1. Dit chakra geeft inzicht in 'realiteiten' en bevat bewustzijnssoftware om rechtstreeks te communiceren met de BRON, GOD of ook wel het oneindige Al-Dat-Is-bewustzijn genoemd.

De essentie van het etherische implantaat de IJzeren Maagd is een matrix voor het onttrekken van de individuele geestelijke energie. Deze krachtige buitenaardse bewustzijnstechnologie, die achter religie schuilgaat, verzamelt de geestelijke energie van de menselijke overziel bij de transcendente punten op het hoofd, met name bij de kruinchakra en het Derde Oog, de wenkbrauwen, de kaken, rond de nek en de sleutelbeenderen.

Het is een metalen structuur in de etherische laag die d.m.v. frequentie wordt geprojecteerd in de rituele verbindingen met de Violette Vlam (de individuele link tussen de pijnappelklier en de goddelijke mannelijke geestes-energie). Dit gebied is de hoogste frequentie dat het menselijke potentieel kan belichamen op planeet Aarde. Bij een religieuze ingewijde wordt dit gebied volledig afgesneden met een 'metalen meisjes masker' wanneer de naam van de ingewijde in het boek van de religie wordt geregistreerd, hier geeft men onbewust toestemming aan de religie (bv de kerk) om de persoonlijke geestelijke energie te onttrekken uit het transcendentale gebied (geest/hoofd). Het gebied rond de pijnappelklier is voor geloofsstromingen (zoals het Vaticaan) interessanter om te alloceren dan de hartenergie van de ziel, omdat het een zeer krachtige energie is in het individuele creatieproces, die dus wordt onttrokken/weggegeven aan een religieuze organisatie wanneer je wordt ingewijd in een religie (in dit leven of in vorige levens) of m.a.w. wanneer je naam wordt neergeschreven in het boek van de religie. Dit type implantaat werkt door de hele dimensionale ruimtetijd heen.

De geestelijke energie wordt verzameld in energetische containers, die door de religieuze organisatie wordt gebruikt om welvaart te creëren voor zichzelf en de organisatie op deze planeet Aarde en op andere planeten. Dit is één van de grootste onderwerpingen aan menselijke slavernij. Men noemt planeet Aarde niet voor niets een gevangenisplaneet, maar dan wel ééntje zonder gevangenismuren. De gehele gevangenisconstructie met slavenmatrix is voornamelijk gebaseerd op etherische implantanten en mind control programmeringen met o.m. holografische inserts in de geest, het brein, de zonnevlecht (het mentale lichaam), de fascia en het zielsgeheugen. Deze krachtige bewustzijnstechnologie is onderdeel van het proces van zielenrecyclage, waarbij de ziel komt vast te zitten in een astrale reïncarnatiecyclus dat o.m. ook gepaard gaat met het implanteren van de 'valse navel' met doorhaling van het zilveren koord, waarbij het goddelijke Zelf niet langer in staat is om de ziel bij het overlijden terug te trekken naar huis, en de ziel zo in de astrale wereld van 'vals licht' terechtkomen van waaruit de ziel alleen op Aarde kan reïncarneren tot de nodige inzichten worden verworven tijdens het ontwakingsproces d.m.v. bewustzijnsgroei die de verborgen sleutels aanreiken om innerlijke, dimensionale poorten te openen en oorspronkelijke verbindingen te herstellen.

Interessant om weten is dat bepaalde technologieën worden gebruikt als afdrukken, zoals het nemen van een foto van de ziel, die dan wordt geprojecteerd in een andere dimensie. Je denkt misschien: "Hoe is dit nou mogelijk?" Wel, dat gaat heel eenvoudig door bijvoorbeeld een foto te nemen van de iris van het oog. (Wanneer je in het oog kijkt, kijk je in de ziel.) Dit is trouwens een 'leuke' activiteit die in Euro Disney, notabene tegen betaling, wordt aangeboden (dus: niet doen!). Dit is slechts één voorbeeld van gekloonde hologramprojecties en beelden.

Dit soort listen zitten vervat in het dagelijkse vertier, en wij mensen smullen hiervan vol genot en plezier, onbewust gevangen in een wereld van slavernij. Of ben jij een gehele vrije geest die in staat is om zich niet te laten inperken door alle maatschappelijke regels zonder zich terug te trekken uit die maatschappelijk wereld? Een nieuwe wereld wordt gecreëerd door in het midden van de rotte plek te staan en vandaaruit te creëren vanuit jouw hartsintelligentie (niet vanuit het hoofd/brein, ego noch wilskracht).


Intentie en creatie

We staan er onvoldoende bij stil dat alles begint vanuit een intentie. Intentie is de basis van alles. Wanneer een intentie in het veld wordt gestuurd, dan trekt de trillingsfrequentie van die ene intentie potentiedeeltjes aan met dezelfde trillingsfrequentie om te creëren. Elke creatie is een weergave van de intentie.


Oorsprong IJzeren Maagd

Het vindt zijn oorsprong in oude vervlogen tijden van o.a. Sumerië en het Oude Egypte waar het aanbidden van meerdere goden, zoals Anunnaki Gods en Sumerian Gods van Nibiru werden ingeluid. Hiermee geef ik niet aan dat bepaalde (reuzen)rassen, zoals de Anunnaki geheel van donkere zijde waren/zijn. Elke ras kent pro en contra, maar zij zijn wel de initiators en controleurs van de valse tijdlijnen in de kunstmatige (tijd)matrix.  'Anciant Times' had hoge beschavingen met hoog ontwikkelde technologieën. Hun nalatenschap laat ons zien dat we afstammen van buitenaardse rassen. Lang niet alle mensen geïncarneerd op aarde zijn oorspronkelijke aardzaden.

De pijnappelklier in het centrum van je hoofd is het werkorgaan in de materie van je gehele wezen hier op aarde en in de hogere dimensies tot de BRON of GOD of het Al-Dat-Is-bewustzijn. Het produceert veel meer dan alleen specifieke hormonen, maar ook een kristallijne vloeistof die gevoed wordt door je Hogere Zelven. Deze klier wordt niet voor niets omschreven als 'de zetel van de ziel'; de plek in het fysieke lichaam die verbinding maakt met de geest. Symbolische uitingen van de pijnappelklier zijn terug te vinden in de Oud Egyptische cultuur, het Hindoeïsme en zelfs in het hedendaagse Vaticaan. Maar wat vertelt dit ons?

In wezen is het veel meer dan 'symboliek'. Waar slechts weinigen bij stilstaan, is dat de mens over het spirituele vermogen beschikt om objecten op te laden met krachten. Dit gaat gepaard met een verschuiving die plaatsvindt in het fysiek object naar het gebruik van de intrinsieke waarde van het krachtvoorwerp.

In de oude culturen vond er een transformatieperiode plaats van 'soevereine vrijheid' naar 'macht en controle' culturen, waarin de mensheid het lijdend voorwerp werd.

In de Tempel van Seti I in Abydos staat deze transformatieperiode afgebeeld op de kapelmuren. De kapellen vormen een tijdlijn van rechts (kapel 7) naar links (kapel 1). (zie plattegrond onder)

Menmaatre Seti I was de zoon van Ramses I en Sitre, en de vader van Ramses II. De naam 'Seti' betekent "van Set", wat aangeeft dat hij gewijd was aan de god Set. Onder een afbeelding van Amon-Re (rechts) in kapel 4 van Amon-Re in de tempel van Seti I in Abydos.

Rechts staat Wepwawet op de afbeelding. Wepwawet wordt afgebeeld als een jakhals/wolf met een grijze kop. Wepwawet (uitgeproken: Oep-oe-a-oet) was een god uit de Egyptische mythologie. Zijn naam betekent 'de opener van de wegen', omdat hij oorspronkelijk een oorlogsgod was die de wegen moest vrijmaken voor het leger, en hij zou de farao ook op de jacht vergezellen.

Later kreeg Wepwawet, vanwege zijn aanzien als oorlogsgod en dus de dood, ook de taak om de weg naar de begraafplaats vrij te maken. Dit werd geassocieerd met de god Anubis die als jakhals met een zwarte kop wordt afgebeeld. Hij speelde een belangrijke rol bij de begrafenis van Osiris in Abydos.

Wepwawet, god van oorlog en dood, geeft scepters aan Amon-Re die een pijnappelklier-krachtstaf in de linker hand vasthoudt. Hier wordt het startschot weergegeven van de ontwikkelingsfase van de organische tijdlijnen naar de valse anorganische tijdlijnen om macht uit te oefenen over de pijnappelklier van de mensheid.

In de volgende Kapel van Re-Harakhte (3) wordt de scarabee afgebeeld op de centrale zon Ra. Dit symboliseert de valse god Chepri die staat voor de opkomende zon. Chepri, dat afkomt van 'cheper' wat betekent 'worden' en 'ontwikkelen', had geen eigen tempel, maar zijn symbool (de scarabee) was overal aanwezig. De scarabee stond symbool voor de valse god Chepri, wedergeboorte en een herdenkingssymbool.

De hartscarabee werd meegegeven met de mummie. De kunstmatige technologie die erachter zit nestelt zich in het zielsgeheugen. De zielsmatrix zit achteraan in de rug, ter hoogte van de hartchakra, ongeveer twee centimeter diep in het lichaam. De zielsmatrix is verbonden met het fysieke hart. De ziel daalt in tijdens de eerste levensadem bij de geboorte. De hartscarabee is een 'multidimensionale zegel'. Het is een buitenaards implantaat dat zich nestelt in de kruin in het etherische lichaam. Doordat de kunstmatige bewustzijnstechnologie van het buitenaardse implantaat zich in het zielsgeheugen nestelt, blijft het over levens heen actief tot deze materie wordt verwijderd uit de bewustzijnsvelden van de ziel. (Dit type implantaat wordt binnenkort afzonderlijk artikel beschreven in de Online Bibliotheek van Het Huis van A.)


Bloedverbond

Heb je er ooit eens bij stilgestaan wat de waarde is van het bloed dat door je aderen stroom? En voor welke doeleinden het wordt gebruikt?

(Dit wordt binnenkort in een afzonderlijk artikel beschreven in de Online Bibliotheek van Het Huis van A.)


De volgende vormen van technologie in de materie vormt een visuele weergave van de (bewustzijns)technologie die vandaag nog steeds op grote schaal wordt toegepast, maar slechts door enkelingen waarneembaar is. Weet dat onwetendheid schaad waar kennis beschermt. Bewust onwetend zijn en bewust wegkijken uit angst voor de waarheid is zeer schadelijk voor de ziel, het lichaam en de geest. Lang niet alles is liefde en licht, en het vraagt moed en vertrouwen om die schaduwkanten aan te kijken in liefde voor jezelf en in het hoogste goed van allen.

Herinner je dat achter elke creatie bewustzijnstechnologie schuilgaat. Zodoende is de mens in staat om te creëren in de vormwereld, en beschikt de mens ook over het spirituele vermogen om objecten op te laden met kracht, zowel in de vormwereld als in de etherische sferen die vorm sterk kunnen beïnvloeden.


Iron Maiden

De ijzeren maagd, voornamelijk gekend als de 'iron maiden', is een martelwerktuig dat dateert uit de jaren 1800. Het is een ijzeren sarcofaag in de vorm van een mens met het hoofd van een vrouw, waarin een levend onderwerp wordt geplaatst. De binnenkant is bezet met ijzeren pinnen die de veroordeelde spietst bij het sluiten van de deuren van de kast. De pinnen doorboren niet-vitale organen, waardoor de veroordeelde langzaam bloed en de duurtijd van de marteling langer aanhoudt. De ingesloten ruimte en de duisternis voeden de angst van de veroordeelde.

Er wordt gezegd dat de vatenkamer is bekroond met het gebeeldhouwde hoofd van de Maagd Maria, en wanneer de ketter de donkere schoot binnengaat dat de heiligheid symboliseert binnen het katholieke geloof, hij wordt vrijgesproken van zijn zonden. Zo zou het lichamelijke lijden de ziel zuiveren … (niet dus, in tegendeel traumatiseren tot in het bot en de bloedrecords.)


Beauty Micrometer

Rond 1930 ontwikkelde de visagist Max Factor de beauty micrometer die schoonheidsfoutjes, zoals een kromme neus of asymmetrische jukbeenderen markeerde om weg te schminken.

De beauty micrometer lijkt op een soort hoofdkooi met ijzeren pinnen aan de binnenkant die door de visagist werden aangedraaid tot op de huid van het gezicht. Zo kon de make-up artiest asymmetrie wegmoffelen met make-up.