Healing Day

Voor Healing Day 2.0 slaan Ann Moorhem en Ann Gansbeke opnieuw de handen in elkaar. Twee Smaragd Merkaba Meester-Helers die samen een bijzonder duo vormen dat sterk op elkaar is ingespeeld. Ze bekrachtigen elkaar en vullen elkaar aan.


Wie zijn Ann en Ann? En wat zijn hun kwaliteiten?

Ann Moorhem is ...

Van oorsprong een geïncarneerde ster die in dit leven als 'indigo 2' is geïncarneed op de Groene Straal van Genezing en Goddelijke Wetenschap, oorspronkelijk horend tot de Amethist Orde van de Drievoudige Stichters Vlam. De 'indigo 2' behoort tot de groep genezers die specifiek werken om menselijk DNA te regenereren en te activeren tot zijn hoogste potentieel. Ann heeft een specifieke gave en draagt lichtcodes om mensen en dieren te helpen bij het genezen van hun fysieke en energetische lichamen, ook wel etherische chirurgie genoemd. Etherische chirurgie is een term voor een nieuwe groep opkomende facilitators die werken aan multidimensionale anatomie door het Nadis-systeem en de andere lagen van het auraveld te ondersteunen. Het Nadis-systeem is de elektrische zenuwvlecht die nieuwe frequenties ontvangt en verzendt, die worden geabsorbeerd in de individuele energiematrix en het cellichaam. Het fungeert als een elektrisch paneel voor het hele bio-energetische veld. Het nadiale systeem bevindt zich op de laag van het etherische model van energielichamen en moet mogelijk worden bijgewerkt om opnieuw te worden gekalibreerd naar de nieuwe energieën die in het persoonlijke veld worden geïntroduceerd. Deze herbedrading is bedoeld om de nieuwe frequenties in het lichaam vast te kunnen houden. Veel van deze Indigo's zijn leraren van de nieuwe energie en zullen tevoorschijn komen om openlijk het Ascentieproces en de betekenis ervan voor de evolutie van de menselijke soort te bespreken. Deze groep indigo's vormen de brug tussen de wereld van oude energie en de wereld van nieuwe energie. Zij zijn degenen die de weg wijzen om het principe van eenwording en integratie te belichamen en dienen als een voorbeeld van hoe in harmonie met alles te leven.

Ann Gansbeke is ...

Van oorsprong een geïncarneerde engel die in dit leven als 'indigo 1' is geïncarneed op de Blauwe Straal van Goddelijke Wil, oorspronkelijk horend tot de Smaragd Orde van de Drievoudige Stichters Vlam . De 'indigo 1' behoort tot de groep  experts die werken met de matrices van de energievelden van de planeet die "Leylijnen" worden genoemd. Deze Leylijnen staan ook bekend als axitonale lijnpunten en zijn samengesteld uit een veld van een globale energiematrix voor de levenskracht van de planeet. Deze energieën worden ook getransduceerd door de planetaire chakra's en andere wervelingen die verschillende niveaus van de planetaire levenskracht bezitten. Deze indigo's zijn ook transmissiepunten voor het ontvangen en opslaan van stellaire frequentieactivaties en voor het verankeren van deze transmissies in het planetaire lichaam. Ze kunnen energieën, frequenties of lichtcodes verzenden om bepaalde planetaire vortexen of belangrijke punten op het planetaire raster opnieuw in evenwicht te brengen én ook bij mensen en dieren. Ze zullen worden geleid om groepen vast te houden en grote hoeveelheden licht- en frequentiecodes beschikbaar te maken om deze Lijnen van Ley te genezen en opnieuw in balans te brengen voor deze periode van Ascentie en haar frequentieactivering. Deze codes worden doorgegeven vanuit het persoonlijke energieveld van de indigo en verankerd in de juiste gebieden/mensen waar ze geroepen worden om dienstbaar te zijn.

Wat ze samen brengen deze dag ...

Healing Day is een één-dagworkshop toegespitst op geestelijke wedergeboorte of een regeneratie van de menselijke geest. Elke deelnemer uit zijn/haar helingswens tijdens de verbindingsceremonie.

Je beleeft deze dag in een dynamische groepsenergie die de energetische werking extra kracht bijzet. Door dit groepsdraagvlak gaan persoonlijke transformatieprocessen sneller en dieper doorwerken.

Dit is een dag van relaxatie en loslaten d.m.v. van klank, kleur, ademtechnieken en trillingsfrequenties. De hoge en lage frequentietonen spelen in op alle lagen van je energiesysteem en tot op celniveau, waardoor je herinnerd wordt aan je zelfhelend vermogen. Er worden etnische instrumenten uit alle windstreken gehanteerd en er wordt ook gebruikt gemaakt van stemvibraties van de beide Ann'en, waardoor er een universeel klankbad ontstaat doorheen deze Healing Day.

Het verloop van de dag:

- Klankconcert
- Licht- en klankmassage
- Ademtechnieken

Deze dag is een bijzondere en unieke ervaring! De activiteiten zijn relaxerend en toegankelijk voor iedereen.

De dag wordt professioneel begeleid door twee ervaren Meester-Helers die het energetische draagvlak onderbouwen. Waar nodig kunnen de Meester-Helers direct tussen komen om heling toe te passen.

Tijdens een klank-ligconcert, ook wel "klankbad" genoemd, ervaar je pure ontspanning. Je wordt meegenomen op een innerlijke reis en ervaart hoe de frequenties van de klanken op je inspelen, je openen en je opnieuw afstemmen.

Het is heel bijzonder om te ervaren dat je een klankconcert elke keer opnieuw en op een andere manier beleeft. Je ervaringen worden intenser en dieper. 

De één-op-één traumamassage wordt o.m. begeleid op muziek met toepassing van lichttherapie dat subtiel inwerkt op de chakra's. De bewegingstechnieken stimuleren de trillingsfrequenties, waardoor kleine trauma's kunnen loskomen, die ertoe kunnen leiden om naar de kern van de ziel te kijken met een open visie.

De techniek die in deze sjamanistische ademsessie wordt toegepast, laat je op een krachtige manier ervaren hoe sterk trillingsfrequenties doorwerken en de intensiteit waarop je dit beleeft. Dit gebeurt op meerdere bewustzijnsniveaus en komt sterk tot uiting, zowel: fysiek als emotioneel, mentaal en spiritueel. De techniek is toegespitst op het releasen van (geboorte)trauma's door je in contact te brengen met je eigen levensenergie.


Deelnameprijs 110 EUR/p.p.
koffie/thee en helend water inbegrepen.

Zondag 30 april 2023
van 10u tot 17u

Boek hier


Voor visie & klaarheid, de spiegel van de ziel. 

inschrijven via

het contactenformulier op deze website van Het Huis van A, of per mail info@hethuisvana.be

Extra informatie

Het klankconcert, ook wel 'klankbad', is een unieke ervaring die je liggend beleefd. De klanken voeren je in relaxatie mee naar pure ontspanning. De unieke klank van elk instrument heeft een andere werking op het lichaam en de geest. Je wordt meegenomen op een innerlijke reis en ervaart hoe de frequenties van de klanken op je inspelen, je openen en je opnieuw afstemmen.

Klank is het gereedschap van transformatie en kan werkelijkheden herschikken, waardoor moleculaire afstemming kan plaatsvinden. Het toonladdersysteem uit de muziek is afgeleid uit de heilige geometrie van de dimensionale niveaus van de schepping waar het menselijk lichaam direct deel van uitmaakt.

Bovendien is klank niet alleen waarneembaar met je gehoor, maar wel met je hele lichaam. Je lichaam bestaat namelijk voor 70% uit water. Water transporteert trillingen en vibraties 4x sneller dan lucht, hierdoor krijgen de verschillende klanken direct toegang tot je gestel dat poorten ontsluit die je op alle niveaus ervaart.

Het is heel bijzonder om te ervaren dat je een klankconcert elke keer opnieuw en op een andere manier beleeft. Je ervaringen worden intenser en dieper.

Voor de traumamassage, met toepassing van lichttherapie en op muziek, werk je één-op-één met een andere deelnemer onder begeleiding van de twee Meester-Helers.

De eenvoudige toepasselijke massagetechnieken worden tijdens deze workshop aangeleerd. Het is als deelnemer aan deze workshop heel fijn om de massage afwisselend te geven en te ontvangen.

Bio-wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze lichaamscellen met elkaar communiceren via fotonen (lichtdeeltjes). Dit complexe intercellulaire communicatiesysteem regelt de biologische processen in het fysieke lichaam en de energielichamen. Een bepaalde kleur bevat een bepaalde trillingsfrequentie en golfbeweging die resoneert met een bepaald chakra.

De ademtechniek die in de ademsessie wordt toegepast laat je op een krachtige manier ervaren hoe sterk trillingsfrequenties doorwerken en de intensiteit waarop je dit beleeft. Dit gebeurt op meerdere bewustzijnsniveaus en komt sterk tot uiting, zowel: fysiek als emotioneel, mentaal en spiritueel. De techniek is toegespitst op het releasen van (geboorte)trauma's door je op een heel eenvoudige manier in contact te brengen met je eigen levensenergie.

De bijzondere werking van de ademtechniek in deze sjamanistische ceremonie verhoogt het zuurstofgehalte in het bloed en verwijdert toxines uit het lichaam. Daarnaast heeft het o.m. een bekrachtigende werking op het lymfesysteem en de doorbloeding van je slagaderen.

De hoogfrequente-energie die je door het ademen opwerkt, lost de laagfrequentielading van ziekte en beperkt cellulair geheugen op. Het geheel wordt begeleid op muziek, waaraan de klanken van de drum en de rammelaar worden toegevoegd als surround sensatie in vibratie en geluid.

Rebirting is toegepitst op het in gang zetten van verschillende processen, zoals o.m. maar niet uitsluitend:

· Het lichaam zuiveren van toxische stoffen en verzuring.

· Het loslaten van opgekropte en onderdrukte emoties.
· Het ontmantelen van negatieve gedachtenpatronen op mentaal niveau.
Tijdens deze Healing Day wordt er o.m. gewerkt met klankschalen, gongs, chimes, ratels, rainsticks en drums.

Waar?
Deze dag gaat door in BOC Klein Rusland, Schoolstraat 18 te 9060 Zelzate.

Op deze ruime locatie kan iedereen in alle rust een veilig plekje innemen. De locatie is ook voorzien van parkeerplaatsen. Ook verderop in de wijk is er voldoende parkeergelegenheid.

Er zijn futons, kussens, dekens en massagetafels aanwezig om het je comfortabel te maken. Voel je vrij om een extra kussen of deken mee te brengen.

Om de zaal en het materiaal proper te houden, laten we onze schoenen achter in de ruime inkomhal. Het is raadzaam om een paar dikke sokken of sloffen mee te brengen voor in de zaal. Tijdens de wordt er gewerkt op blote voeten (diegene die de massage ontvangt). Het is ook aangewezen om losse kledij te dragen;

Er wordt gratis helend water, koffie en thee voorzien.
Je brengt je eigen lunch mee. Gezien de activiteiten voorzie je best lichte voeding.

Schrijf je snel in via het contactenformulier of stuur een mail naar info@hethuisvana.be.

Deelnameprijs 110 EUR/p.p.