Nieuwsbrief november 2023

Lief mens,

"Richting geven aan de zielsessentie."

In Wéris brak de herfst aan en ondertussen is het blad gevallen, voorbereidend op de winterslaap. De afgelopen zes maanden bereidde ik mezelf voor op 'mijn leven leefbaar maken'.

Ik leef heel snel, omdat mijn ziel ervoor gekozen heeft om een voorbeeld te zijn in dit leven. Dit gaat enigszins met gemak, in die zin dat ik de energie heb van twee. Wat niemand ooit heeft geweten, maar de afgelopen jaren in stilte aan mij werd onthuld, is dat de energie van mijn 'vanishing twin'-broer in mij is vergroeid. Hij was mijn beschermer op aarde tijdens een moeilijke jeugd. Zijn energie integreerde in mij en zijn ziel hing als een ballonnetje aan mijn rechterschouder gehecht om me te beschermen. Vorig jaar bracht ik hem over naar het Licht. Sindsdien maakt mijn tweelingbroer, die nooit (h)erkenning heeft gekregen in zijn aardse aanwezigheid, deel uit van mijn gidsenteam en beschermt hij me nu op mijn spirituele pad.

Door die versterkte energiebron in mij en vele inprentingen in mijn systeem, door overmatige verantwoordelijkheden van allerhande die op mijn schouders werden gedrukt door derden, leefde ik mijn hele leven als workaholic onder extreme innerlijke druk. Ook extreme polariteiten zijn een zielskeuze die de mens 'Ann' in balans mag brengen als onderdeel van bewustzijnsontwikkeling.

Bijzonder dankbaar voor mijn gezin, kwam de vrijheid die zij mij gunden mij hierin niet ten goede. De afgelopen zes maanden vatte ik deze koe bij de horens en werkte ik aan de ontmanteling van dit stukje identiteit. Door mezelf doorheen al die jaren steeds een extreme werkdruk op te leggen, werd mijn dienstbaarheid te groot en vaak als vanzelfsprekend beschouwd, waardoor ik slaaf werd van mezelf en voor anderen.

Het innerlijke werk van de afgelopen zes maanden, zal het komende half jaar opnieuw een groot transformatieproces ontvouwen, waarin ik meer tijd neem voor mezelf, mijn gezin en mijn verdere persoonlijke ontwikkeling.

Ik nam de intentie voor deze transformatie o.m. mee tijdens het Wéris retraite eind september. Wanneer je een uitdagende intentie neerzet, pas dan komen de nog grotere uitdagingen om duidelijke grenzen te stellen voor extremen die op je pad komen als ultieme 'can you handle it'-test. De boodschap is hier: "Blijf dicht bij jezelf en hou vast aan jouw waarde. Je bent niet wie de ander zegt die je bent. JE BENT DIE JE BENT." Het gaat niet om de woorden die (over je) gezegd worden. De manifestatie weerspiegelt de intentie en de zuiverheid van die intentie, of die liefdevol is of net een tikkeltje anders … Maar weet, alles wat je in liefde ontvangt, kwetst niet. Dus laat los, laat los, laat los wat niet langer bij je hoor. <3

Wat in gang werd gezet in Wéris mag zich verder spontaan en in harmonie ontvouwen bij alle deelnemers en ook bij mezelf.

Ben je overigens nieuwsgierig wat het Wéris retraite inhoud? Kijk je uit naar de sfeerbeelden van 2023? Of lees je graag de reflectie en een recentie van de groepshealing op afstand met De Grote Beer? Klik dan hier en surf snel naar mijn website.

Neem je graag zelf ook deel aan het Wéris retraite in september 2024? Aarzel dan niet om je alvast in te schrijven door een mail te sturen naar info@hethuisvana.be. De eerste inschrijvingen zijn reeds binnen en het aantal plaatsen is beperkt.

Wat ik zonet heb gedeeld, betekent niet dat ik de komende maanden in winterslaap ga. Mijn praktijk blijft open en de workshops blijven doorlopen, enigszins binnen een strakker afgelijnd werkkader met voldoende bewegingsvrijheid voor mezelf. Niet te zien als een begrenzing, wel als een punt van verbinding.

Dit najaar bereid Het Huis van A ook uit met een nieuw concept dat wordt aangeboden. Hierover vertel ik je graag meer in mijn volgende nieuwsbrief. En verder schrijf ik ook gretig verder aan de twee laatste niveaus (6 en 7) van de Ascendante Merkaba en Bewustzijns Technieken die afgestemd zijn op de Nieuwe Energie in het NU.

Reflectie groepshealing op afstand 21 september 2023

Voor deze groepshealing neem ik mijn kristallen schedel 'Doom' onder de arm en stap drie kilometer de donkere avond in van het vakantiehuis, waar ik samen met de gasten van het retraite verblijf, naar de sterrenpoort van De Grote Beer (Ursa Major). Aangekomen in de sterrenpoort maak ik mijn verbinding met de hogere lichtrijken en diegene voor wie ik kanaal mag zijn tijdens deze groepshealing. Doom is meteen héél actief. Mijn geest, waarin de heilige drie-eenheid werd ingeprent door Light Forces in 2021, wordt groter. Het Licht gebruikt me om een tri-wave portaal te openen op deze plek. Dit betekent dat deze plek voortaan niet alleen een directe verbinding maakt met het sterrenbeeld De Grote Beer, maar ook een constante stroom van drie-eenheidsgolfenergie naar de aarde laat stromen. Deze twee basiskwaliteiten, Ursa Major en drie-eenheidsgolfenergie, vormen de setting voor de groepshealing.

De Lichtkrachten richten de groepshealing voornamelijk op het mentale energielichaam (dat verbonden is aan het fysieke lichaam via de zonnevlechtchakra) en het brein. Dit is niet verwonderlijk, want de Zeven Stralen van De Grote Beer zijn zeven aspecten van de Blauwe Straal van de Elohim dat globaal o.m. staat voor de (goddelijke en individuele) blauwdruk, ordening, leiderschap, taal en expressie, mannelijke polariteit, bescherming van het brein en de grote hersenen.

Het brein wordt heel tast- en zichtbaar tijdens de healing. Er worden blokkades verwijderd op de achterkant van de hartchakra aan de linker kant dat verbinding maakt met het vrouwelijke zielsaspect.

Er wordt 'vals licht' uit de oren verwijderd dat tot in de kaken is doordrenkt. Dit is te lezen als 'doordrenkt tot in de basis', gezien de kaken een vertaling zijn van het bekkenbodemgebied, en de tanden en hun wortels in verbinding staan met elk orgaan en bot van het menselijke lichaam. Er worden hersenverbindingen gemaakt: voor - achter - links - rechts - links - achter - voor, om de hersenshelften meer op elkaar af te stemmen. Er wordt gewerkt aan de 10e bol van het Twaalf Boom Raster achter het linker oor.

Het Twaalf Boom Raster is de blauwdruk van het lichtlichaam van de mens. Het lichtlichaam van de mens kun je ook zien als de hogere bewustzijnsvelden van de mens. (Je vindt een plaatje van het Twaalf Boom Raster op de pagina Ascendante Merkaba en Bewustzijns Technieken niveau 4.) Elk van deze bollen of sferen maken verbinding met een fysiek deel in het menselijke lichaam, maar ook met een daaraan gerelateerde dimensie en multi-dimensionale psychologie. Bij de meeste mensen is het Twaalf Boom Raster niet langer actief, omdat het over vele levens heen vervormd is binnen de kunstmatige tijdmatrix. Kijk bijvoorbeeld naar de 'levensboom' van de Kabbala, deze heeft slechts tien bollen of sferen, met andere woorden: de verbinding met de eeuwig levende lichtbron (het Goddelijke Zelf) is verbroken. In de Ascendante Merkaba en Bewustzijns Technieken niveau 4 wordt dit herstelt.

De 10e bol van het Twaalf Boom Raster maakt verbinding met de 10e dimensionale sfeer. Dit gedeelte van de blauwdruk van het menselijke bewustzijn wordt veelvuldig geprogrammeerd met mind-control, ondermeer d.m.v. dodecaëder structuren, draadloze systemennetwerken, vaccinatie, en vele meer. Het is dus voor elk mens van essentieel belang om de aura drastisch te versterken, waardoor het individuele bewustzijn 'immuniteit' ontwikkeld tegen schadelijke bewustzijnsprogrammeringen. Het zuiveren en herstellen van de 10e bol achter het linker oor is een belangrijke actie in voorbereiding tot het opnieuw wordt gecodeerd met de 12D Christuscommunicatie. Voor alle duidelijkheid 'Christus' is geen identiteit, het is een 'oorsprong'. Elke mens die het 10-dimensionale niveau van hogere bewustzijnsontwikkeling bereikt, bereikt het Zon-van-God niveau.

Het Derde Oog wordt gereinigd en gestimuleerd om verder te openen. Het Derde Oog geniet voornamelijk herkenning vanwege de paranormale kwaliteit van helder-zien, maar in essentie geeft een goed ontwikkeld Derde Oog voornamelijk 'inzicht in het Zelf', wat een essentieel gegeven is in elk ontwikkelingsproces of het nu gaat om bewustzijnsgroei of genezing.

Het element 'lucht' speelt op. In deze fase van de healing begint de wind door de omliggende maïsvelden te ruizen. Het element wind regeert over het mentale aspect en opent de poort naar de spirituele wereld. Het element heerst over het Derde Oog en de kruinchakra, de mentale en spirituele processen. Het richt zich ook op de adem en fluistert in het oor om 'zonder oordeel' in het leven te staan.

De wind brengt de overrijpe geur van zoete appel binnen in de healing die het zenuwstelsel prikkelt. De overrijpe appels liggen om me heen gezaaid, gevallen uit de appelboom waar ik bij zit. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Het geheel wordt bijzonder mooi in elkaar geleid door de lichtkrachten. De 'zeven 10-dimensionale engelen' van De Grote Beer werken fysiek op de grote hersenen en het zenuwstelsel. De essence van appel werkt kalmerend op het zenuwstelsel dat door de hersenen wordt aangestuurd. Het aroma dat op een natuurlijke wijze in de healing wordt binnengebracht draagt de levenskracht over tot een natuurlijke balans en evenwichtigheid.

De groepshealing eindigt in de basis en onderrug bij 'IK BEN'. Als laatste doorstromen de benen met energie om aarding te geven aan het doel van de zielsessentie in het moment. Daarbij is het belangrijk te begrijpen dat multi-dimensionale healingen een integratiepriode vragen van ongeveer drie maanden om in alle actieve bewustzijnsvelden te integreren voor ontplooiing van het menselijke bewustzijn. De intensiteit van de ontwikkeling wordt mede bepaald door de kracht van de indaling en de expansie daarvan, alsook de mate van eigenaarschap dat het individu neemt in het gehele proces, wetende dat ik als healer slechts een zuiver kanaal van vlees en bloed ben, en rekening houdend dat een healing altijd is afgestemd op het huidige bewustzijnsniveau in het NU-moment.

In Onvoorwaardelijke Liefde en Licht,
Hartegroet Ann Moorhem

IK BEN DIE IK BEN, IK BEN Soeverein Vrij
IK BEN DIE IK BEN, IK BEN God en zo BEN JIJ