Schaduwlichaam

Het type schaduwlichaam dat ik hier beschrijf betreft een 'gekloonde identiteit'. Dit kun je zien als een soort holografische schaduw of zwarte template die is gebouwd uit organisch menselijk DNA. Hiervoor kan (1) fysiek DNA gebruikt worden dat in bloed(weefsel) zit, of een andere vorm voor het ontwikkelen van een schaduwlichaam is (2) een afdruk van de iris van een menselijk oog.

  • Een afdruk is een afschrift dat langs (foto)mechanische weg is vervaardigd, die in verschillende vormen voorkomen, zoals bij xerokopieën en lichtdrukken.

    Als essentieel onderdeel in het proces van digitale xerografie wordt een kopie gescand met een lamp. Dit licht wordt via spiegels en een lens in een 'charge-coupled device' geladen, een CCD is een chip die elektromagnetische straling omzet in elektrische lading. Daarna wordt de afbeelding digitaal omgezet in enen en nullen. Het resultaat van xerografie ziet eruit als het origineel. Met andere woorden de CCD bevindt zich achter de lens van een digitale camera. Het opgevangen licht wordt omgezet in een elektrisch signaal. Dit signaal wordt vervolgens door een andere chip omgezet in een digitaal signaal, bestaande uit uitsluitend enen en nullen. Deze gegevensvorm kan door de computer begrepen worden. Lees meer bij De Schepping hier.

    Lichtdruk is de specifieke stralingsdruk die door lichtgolven op gasmoleculen of stofdeeltjes wordt uitgeoefend. Deze druk ontstaat doordat bij de absorptie van fotonen energie wordt overgedragen. Het verschijnsel dat de staart van een komeet van de zon af gericht is, wordt door lichtdruk verklaard.

Wanneer je in iemands ogen kijkt, kijk je letterlijk in de ziel van die mens die in het fysieke lichaam is verankerd d.m.v. de zielsmatrix, gevestigd ongeveer twee centimeters diep in het lichaam aan de rugzijde ter hoogte van de hartchakra. Met andere woorden wanneer je een foto neemt van de iris van een oog, dan neem je een foto van de ziel. Wanneer het negatief holografisch wordt geprojecteerd, dan kan er een schaduwlichaam of zwarte template gecreëerd worden van die unieke ziel.

  • Holografie is een techniek om een driedimensionale afbeelding te maken van een object, waarbij een plat vlak wordt gebruikt in de vorm van bijvoorbeeld een fotografische afbeelding. Door de afbeelding uit verschillende hoeken te projecteren verandert het platte beeld in een ruimtelijk driedimensionaal beeld. Dit beeld bestaat echter niet op zichzelf, maar wordt gerepresenteerd op plaatsen waar Licht en/of niet-Licht aanwezig is.

    Wanneer men door een 'venster' kijkt, dat ook een dimensionale poort kan zijn, krijgt men op het netvlies een beeld dat door de ooglens wordt gevormd door het venster. Het is mogelijk om met een bepaalde optische truc een momentopname te maken van de golven zoals ze het venster passeren. De daarbij gebruikte beeldsensor neemt dan de plaats in van het genoemde venster. Deze opname, hetzij een ontwikkelde film of een digitaal bestand, heet een hologram. Het is dus een opname van alle golven die op dat ene moment door dat venster kwamen. Wanneer dit hologram opnieuw belicht wordt door een laserbundel, dan worden de golven die tijdens de opname door het raam binnenkwamen, als het ware gereconstrueerd.

Een schaduwlichaam wordt o.a. gebruikt om menselijk DNA te klonen voor onzuivere en negatieve doeleinden die de oorspronkelijke ziel van een mens ernstige schade berokkent, waaronder het opzettelijk beschadigen van de spirituele anatomie en het oorspronkelijke DNA. Die ziel kan van een levende mens of een overleden dierbare zijn. Dit kan de ziel vasthouden in de astrale reïncarnatiecyclus als slaaf en als voeding voor diegenen die de Zwarte Zon dienen op planeet Aarde, alsook buitenaards.

Buitenaards wordt een schaduwlichaam o.m. ook gebruikt door entiteiten om zich voor te doen als Opgestegen of Verlichte Meester om een channelende mens in meditatieve staat te laten geloven dat die communiceert met een lichtwezen, maar in wezen communiceert de mediterende mens met een entiteit die zich verschanst in een schaduwlichaam, en zich voordoet als een lichtwezen, om valse informatie uit te wisselen.

Een derde (3) technologie die ik wil aanhalen is nogmaals de zeer gevarieerde Rode Kubus-technologie die d.m.v. kunstmatig rood-violet-magenta licht schaduwlichamen creëert.

Een greep uit de praktijk: Op een dag werd ik gecontacteerd voor een huisreiniging. De moeder van het gezin deelde met me dat zij tijdens de afgelopen nacht haar slapende kind, die rechtop zat in bed, terug wilde neerleggen. Maar datgene dat ze wilde neerleggen, bleek niet haar kind te zijn. De moeder deelde ook met me dat zij voor deze materie eigenlijk niet open stond, maar na deze ervaring niet in ontkenning kon gaan. Wanneer ik de betreffende slaapkamer reinigde, was daar geen entiteit aanwezig. Tot mijn oog viel op een cirkelvormige digitale wekker waarin een roze-violette kunstlicht brandde op het nachtkastje bij het bed. Ik trok de wekker uit het stopcontact, verbond me met het toestel en las het uit. Meteen zat ik in een kunstmatig zwart gat portaal dat langzaam werd gesloten door vloeibaar kristallijne licht dat door mij heen stroomde.

Een greep uit het spirituele pad van mijn gezin: In augustus 2023 werd één van mijn kinderen elf jaar oud. Voor haar verjaardag mocht zij kiezen wat ze wilde doen. Haar keuze viel op Euro Disney. Deze tweedaagse gezinsuitstap is ons zwaar tegengevallen. Het is een satanistische plek in een verblindend, glitterend princessenkleed. In plaats van te genieten van een leuke familie-uitstap, werden we daar geconfronteerd met het extremisme binnen de kunstmatige tijdmatrix. Mijn jongste kind, dat toen drie jaar oud was, werd er door extreme archontische zwarte slangentiteiten aangevallen. Een schrijnende beleving dat mijn kind in het moment in extreme hysterie en in verstijfde toestand doorliep, terwijl ik haar in het moment tevergeefs trachtte te beschermen (enkele dagen kon ik samen met een groep hoger ingewijden alle aanhechtingen en de entiteiten zuiveren). In een laatste poging om er iets leuks van te maken, alvorens huiswaarts terug te keren, ging ik samen met mijn jarige dochter in een space ship-attractie. Deze digitale attractie nam ons in de cabine van een fictief space ship mee doorheen de ruimte. Op het digitale scherm vloog het space ship ons doorheen dimensionale poorten (lees ook vensters) van de ene wereld in de andere. Op een bepaald moment kreeg ik door om onze ogen te sluiten, dus zei ik tegen mijn dochter: "Sluit je ogen", terwijl ik mijn ogen sloot. Toen ik mijn ogen net had gesloten ging er een rode lichtflits af in de cabine van de attractie. Wanneer de attractie klaar was en we naar buiten liepen, vertelde mijn kind me dat ze niet had gehoord wat ik tegen haar zij tijdens de rit. Ze had haar ogen dus niet gesloten. Ze zei: "Mama, toen die lichtflits afging, zag ik mezelf op het beeldscherm verschijnen." Het heeft me enige inspanning gekost om alle inzichten te verwerven en ervan te leren wat ons hier te beurt viel. Dankbaar kan ik zeggen dat ik ervan heb geleerd. De geïnfiltreerde zwarte intelligentie was groot, maar ik ontving het vermogen om mijn kind spiritueel te herstellen in haar oorspronkelijke zuiverheid, een geïncarneerde ziel afkomstig van een ridderlijke engelen orde en drager van een gouden harnas volledig bezet met heilige krachtsymbolen.

Dit zijn realiteiten die stevig binnenkomen wanneer je ermee geconfronteerd wordt. Wanneer hier niet op geanticipeerd wordt, kan het ernstige schade aanrichten die in alle bewustzijnslagen van de mens doorwerken: fysiek, emotioneel, mentaal, astraal/ziel en spiritueel.


Hartegroet,
Ann Alice Camilla